Zgoda Papieża na beatyfikację założyciela marianów

Dnia 16 grudnia 2006 roku Ojciec Święty Benedykt XVI upoważnił Kongregację Spraw Świętych do ogłoszenia dekretu o cudzie za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Przed ponad 14 laty Jan Paweł II potwierdził świętość jego życia poprzez ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót.

Podczas audiencji dla kardynała Jose Saraivy Martinsa Benedykt XVI wyraził zgodę na ogłoszenie dekretów o cudach, męczeńskiej śmierci bądź heroiczności cnót osiemdziesięciorga sześciorga kandydatów na ołtarze. Jest w tym gronie troje Polaków.

Oprócz założyciela marianów to błogosławiony Szymon z Lipnicy, bernardyn, urodzony w Lipnicy ok. 1439 i zmarły w Krakowie 18 lipca 1482 roku podczas szalejącej tam zarazy oraz współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego Celinę Borzęcką (1833-1913).

Inni kandydaci na ołtarze to m. in. siedemdziesięcioro duchownych zamęczonych podczas wojny domowej w Hiszpanii, kubański bonifrater Jose Olallo Valdes (1820-1889) i węgierski nowicjusz jezuitów Stefan Kaszap (1916-1935).

Decyzja Ojca Świętego Benedykta XVI otwiera drogę do oczekiwanej przez nas przez blisko trzy wieki beatyfikacji naszego Założyciela. Dzielimy się tą radosną wiadomością z Wami i prosimy wszystkich o modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Stanisława Papczyńskiego oraz o owocne do niej przygotowanie.