LIST APOSTOLSKI

My,
spełniając życzenie
Naszego Brata
Stanisława Gądeckiego,
Arcybiskupa Poznańskiego,
jak również bardzo wielu innych Braci w Biskupstwie,
i licznych wiernych,
idąc za radą Kongregacji Spraw Świętych,
Naszą Apostolską władzą
zezwalamy, aby
Czcigodny Sługa Boży Stanisław Papczyński, prezbiter,
założyciel Zgromadzenia Księży Marianów
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
który poświęcił się modlitwie za zmarłych
a także chrześcijańskiemu nauczaniu ludu,
był odtąd nazywany Błogosławionym
i aby jego święto mogło być obchodzone
corocznie dnia 18 maja
w miejscach i w sposób określony prawem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dane w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia dwunastego miesiąca września,
roku Pańskiego dwa tysiące siódmego, trzeciego Naszego Pontyfikatu.

Benedykt XVI, Papież.

Oryginalny List po łacinie – (PDF)