Publikacje

Książki

Lumen Marianorum. Stanislaus Papczynski (1631-1701). Fundador de la Orden de los Marianos e inspirador de la Escuela Mariana de espiritualidad

po angielsku PDF
• po angielsku flipbook
• po hiszpańsku PDF
• po hiszpańsku flipbook

I aby owoc wasz trwał

po polsku PDF

Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej

po polsku PDF

Śladami Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów

po polsku PDF

Ojciec Stanisław Papczyński inspiracją dla Pomocników Mariańskich

po polsku PDF

Kazania o Ojcu Stanisławie Papczyńskim

po polsku PDF

“Duchowe wskazania”

po polsku PDF

•Mąż Boży, Szkice teologiczno-duszpasterskie o ojcu Stanisławie Papczyńskim

po polsku PDF

Beato Stanislao Papczyński

po włosku PDF

The Illustrated Story of Blessed Stanislaus Papczyński

po angielsku PDF
po angielsku flipbook

A Saint Who Really Gets It: Life of the Founder of the Congregation of Marian Fathers of the Immaculate Conception

po angielsku flipbook

Un Santo Que Se Las Trae — Vida del Fundador de la Congrgación de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción

po hiszpańsku flipbook

Artykuły

Orędownik zmarłych i sługa konających – Marian Pisarzak, MIC

po polsku PDF

Marianie — w trosce o zmarłych – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

350-ta rocznica urodzin założyciela marianów sługi Bożego Ojca Stanisława Papczyńskiego – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

Zakon dusz czyśćcowych – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

Eschatologiczny rys duchowości mariańskiej – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

Aktualność postaci założyciela marianów o. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701) – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

Stanisław Papczyński (1631-1701) założyciel marianów – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

Najświętsza Maryja Panna w nauczaniu Stanisława Papczyńskiego – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

Powołaniowe refleksje na Kopieńcu – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

Radosna wizja życia chrześcijańskiego. Z pism o. Stanisława Papczyńskiego – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

Eucharystia w życiu i nauce sługi Bożego ojca Stanisława Papczyńskigo – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

Wierny czciciel Założyciela marianów – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

Sylwetka ojca Stanisława Papczyńskiego – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

Maryja w nauczaniu ojca Stanisława Papczyńskiego – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

Miłosierdzie Gwiazdą Przewodnią dla świata. Z myśli teologicznej ojca Stanisława Papczyńskiego – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

Ojciec Założyciel, gorliwy, wierny zakonnik miłujący życie konsekrowane – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

Tajemnica krzyża a życie chrześcijańskie. Z myśli teologicznej o. St. Papczyńskiego – Tadeusz Rogalewski MIC

po polsku PDF

Stanisław Papczyński wobec problemów społecznych – Grażyna Karolewicz

po polsku PDF

Maria Marianorum. Problem chrystotypiczności i eklezjotypiczności maryjnego charyzmatu księży marianów – Adam Sikorski MIC

po polsku PDF

Venerável Servo de Deus Pe. Frei Estanislau Papczyński – Basileu Pires MIC

po portugalsku PDF

Obras de Misericórdia nos escritos e na Vida do Padre Estanislau Papczyński, Fundador dos Marianos – Casimiro Krzyzanowski MIC

po portugalsku PDF

Powstanie klasztoru marianów w Goźlinie i ich działalność w parafii radwankowskiej – Mariusz Rombel

po polsku PDF

O. Stanisław Papczyński na tle swoich czasów – Maria Tarnawska

po polsku PDF

Szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia Maryi. Od ojca Stanisława do arcybiskupa Jerzego – Vaclovas Aliulis MIC

po polsku PDF

Mód Udział w Procesie Beatyfikacyjnym o. Stanisława Papczyńskiego – Wacław Makoś MIC

po polsku PDF
po polsku flipbook

Bibliografia dzieł Stanisława Papczyńskiego i opracowań na jego temat
(po polsku PDF)