Powitanie Jego Eminencji ks. kard. Franca Rodé

Prefekta Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przez Jana M. Rokosza MIC Przełożonego generalnego Zgromadzenia Księży Marianów przed jutrznią dla osób konsekrowanych Licheń, 16 września 2007

Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselnym (Ps 118).

Słowa Psalmu 118, którym za chwilę będziemy wielbić Boga, ze szczególną mocą oddają uczucia marianów w dniu, kiedy Założyciel naszego Zgromadzenia, Stanisław Papczyński, zostanie ogłoszony Błogosławionym. Słowa tego psalmu są nam dzisiaj bardzo bliskie, gdyż wspominają moc i czułą opiekę Boga nad swoim ludem, której doświadcza cały Kościół, a dzisiaj w sposób szczególny mariańska wspólnota, a wraz z nią wszystkie osoby konsekrowane.

Z ogromną radością i oddaniem mam zaszczyt powitać wśród nas i poprosić o przewodniczenie jutrzni, Jego Eminencję, ks. kard. Franca Rodé, Prefekta Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Trudno o bardziej wymowny znak łączności z Kościołem powszechnym, zwłaszcza wspólnotami zakonnymi na całym świecie, kiedy założyciel pierwszego polskiego zakonu męskiego zostaje wyniesiony do chwały ołtarzy. Obecność Waszej Eminencji wśród nas jest także wyrazem Jego ojcowskiej troski o życie konsekrowane w Polsce, za którą pragnę w imieniu wszystkich tutaj obecnych serdecznie podziękować.

Udział tak wielu osób konsekrowanych z Polski i z zagranicy, za którą także z serca dziękuję, jest niezwykle wymownym znakiem komunii. Niech nasza modlitwa przyczyni się do większej wiary w moc i miłość Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Niech ożywi nasze serca tak, abyśmy „wszystko czynili w miłości”, do czego często zachęcał zakonników Ojciec  Stanisław Papczyński.