Słowo Postulatora Generalnego

W ciągu minionych ponad 350 lat wiele wybitnych osobowości przyczyniło się do tego, aby zdefiniować co to znaczy być marianinem od Niepokalanego Poczęcia NMP. Nasz Założyciel, św. Stanisław Papczyński, dał temu początek w roku 1670, zakładając pierwszy w całym Kościele męski zakon poświęcony Niepokalanemu Poczęciu Maryi.

Moim zadaniem jako postulatora generalnego jest promowanie spraw kanonizacji i beatyfikacji wszystkich wybitnych członków Zgromadzenia, którzy ofiarowali swoje życie za Chrystusa i Kościół, dając nam, marianom, przykład świętego życia i heroiczności cnót, a którzy umarli w „opinii świętości”.

Działam jako pośrednik pomiędzy naszym Zgromadzeniem a Stolicą Apostolską w zakresie prowadzenia spraw kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych naszych współbraci. Zbieram materiały dotyczące ich życia i posługi łącznie z domniemanymi cudami przypisywanymi ich pośmiertnemu wstawiennictwu. Zachęcam również wszystkich wiernych, aby modlić się do naszych świątobliwych ojców, wypraszając ich wstawiennictwa w potrzebnych nam intencjach przed tronem Wszechmogącego Boga.

Ufam, że poświęcicie czas na lekturę zamieszczonych na tej stronie materiałów prezentujących postacie naszych świątobliwych współbraci. Ich życie niewątpliwie jest wspaniałym przykładem do naśladowania przez nas wszystkich.  Oni usłyszeli Boże wezwanie i godnie na nie odpowiedzieli. Wszyscy jesteśmy powołani do czynienia tego samego.

Poniżej zamieszczone są linki do poszczególnych stron poświęconych mariańskim błogosławionym oraz innym wybitnym marianom.

• błogosławiony Jerzy Matulaitis-Matulewicz •
• błogosławiony Jerzy Kaszyra • błogosławiony Antoni Leszczewicz •
• o. Kazimierz Wyszyński • o. Rajmund Nowicki •
• o. Krzysztof Szwernicki • o. Wincenty Sękowski •
• bp. Franciszek-Piotr Bučys • ks. Józef Jarzębowski • br. Bronisław Załuski •
• ks. Eugeniusz Kulesza • ks. Fabian Abrantowicz • ks. Andrzej Cikoto •
• ks. Jan Mendriks • ks. Benedykt Skrinda • ks. Władysław Lewandowicz •
• ks. Władysław Łysik • ks. Władysław Mroczek • bp. Czesław Sipowicz •
• ks. Zygmunt Trószyński • ks. Józef Hermanowicz • ks. Pranas Račiunas •

Jeśli otrzymaliście jakąś łaskę za przyczyną któregoś z wymienionych tu marianów, proszę mnie o tym powiadomić. Mam współpracowników (wicepostulatorów) w każdej z mariańskich prowincji. Możecie wysłać bezpośrednio do mnie wiadomość pocztą elektroniczną pod adres: [email protected].

Korespondencję listowną proszę kierować do:
Postulatore Generale dei Chierici Mariani
Casa Generalizia
Via Corsica, 1
00198 Roma, Italia

telefon: (39-06) 853-703-1
faks: (39-06) 853-703-22