Kustosz Grobu św. Stanisława Papczyńskiego

Księża Marianie

ul. O. St. Papczyńskiego 6

05-530 Góra Kalwaria, Poland


Tel.: (48-22) 727-32-58