Powitanie Legata Papieskiego Jego Eminencji ks. kard. Tarcisia Bertone

przez Jana M. Rokosza MIC Przełożonego generalnego Zgromadzenia Księży Marianów w przeddzień beatyfikacji beatyfikacji Ojca Stanisława Papczyńskiego Licheń, 15 września 2007

O jak są pełne wdzięku na górach stopy zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie… (Iz 52,7).

Tymi słowami proroka Izajasza, z ogromną radością, wzruszeniem i pokorą w imieniu Księży i Braci Marianów witam Wasza Eminencję w naszym domu. Proszę przyjąć od nas wyrazy najgłębszego oddania, czci i miłości. Eminencja, zrządzeniem Bożej Opatrzności, zaiste jest dla nas zwiastunem Dobrej Nowiny; przywozi nam bowiem List Apostolski Ojca Świętego Benedykta XVI o włączeniu naszego Założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego Stanisława Papczyńskiego, do grona błogosławionych. Na tę radosną nowinę nasza wspólnota czekała ponad 300 lat. 

Patrząc po ludzku, Zgromadzenie Księży Marianów nie powinno już istnieć. Tam gdzie zakładaliśmy domy zakonne, miały miejsce prześladowania ze strony władz świeckich (Portugalia, Rzym, Polska, Litwa). W 1908 r. w Mariampolu na Litwie został tylko jeden, stary i schorowany marianin, który był przekonany, iż z chwilą jego śmierci zakon przestanie istnieć. Bóg nie pozwolił, aby dzieło, które sam zapoczątkował w Ojcu Stanisławie Papczyńskim, uległo zagładzie. Wychowanek marianów z Mariampola, profesor Akademii Duchownej w Petersburgu, ks. Jerzy Matulewicz-Matulaitis, działając w konspiracji, ryzykując swoje życie, odnowił i zreformował zakon, nadając mu nowy dynamizm apostolski. Utwierdza nas to w przekonaniu, że nasz charyzmat jest dzisiaj potrzebny Kościołowi. Dzisiaj ponad 500 księży i braci marianów pracuje dla Chrystusa i Kościoła w 18 krajach na wszystkich kontynentach.

Witam jak najserdeczniej wszystkich najdostojniejszych gości, Księży Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów z Polski i z zagranicy. Wśród nich niech mi wolno wspomnieć: ordynariusza miejsca – ks. bp. Wiesława Meringa, Prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa oraz przewodniczącego Episkopatu Polski, ks. abp. Józefa Michalika. Witam Przełożonych generalnych i prowincjalnych, przedstawicieli różnych wspólnot życia konsekrowanego w Polsce i za zagranicą, zwłaszcza przełożonego generalnego Ojców Pijarów. Z tą wspólnotą Ojciec Papczyński był związany więzami ślubów i miłości.

Wszystkim i każdemu z osobna bardzo serdecznie dziękuję za obecność w dzieleniu z nami radości i dziękczynienia za dar beatyfikacji naszego Założyciela. Życzę miłego, owocnego dla ducha i ciała pobytu w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.