Licheń: Trzydniowy program uroczystości beatyfikacyjnych o. Stanisława Papczyńskiego

Na trzy dni zaplanowane zostały uroczystości związane z wyniesieniem do chwały ołtarzy założyciela Zgromadzenia Księży Marianów czcigodnego sługi Bożego o. Stanisława Papczyńskiego, które w połowie września odbędą się w sanktuarium maryjnym w Licheniu.

Beatyfikacyjnej Mszy św. przewodniczył będzie 16 września w południe sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej ks. kard. Tarcisio Bertone.

– Dla marianów na całym świecie to ważny dzień. Nasz założyciel zostanie ogłoszony błogosławionym ponad 300 lat od swojej śmierci. To, że akurat licheńskie sanktuarium będzie świadkiem tego wielkiego wydarzenia, traktujemy jako niezwykłe wyróżnienie. Szacujemy, że tę radość zechce z nami dzielić około 100 tys. pielgrzymów uczestniczących we Mszy św. beatyfikacyjnej – powiedział rzecznik licheńskiego sanktuarium ks. Zbigniew Krochmal.

W głównej uroczystości beatyfikacyjnej na placu przed bazyliką licheńską wezmą udział prezydenci Polski i Litwy – Lech Kaczyński i Valdas Adamkus, gdyż zmarły trzysta lat temu Stanisław Papczyński żył i działał w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dzień wcześniej ks. kard. Bertone poprowadzi Nieszpory w bazylice. Oddając cześć ofiarom reżimu hitlerowskiego, których w 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze, watykański dostojnik będzie się modlił z wiernymi o pokój na świecie w kaplicy 108 Męczenników II wojny światowej. Po Nieszporach w bazylice, w której w głównym ołtarzu widnieje słynący łaskami wizerunek Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, czczonej od 150 lat w licheńskim sanktuarium, odprawiona zostanie Msza Święta. Po Liturgii Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp poprowadzi w świątyni Apel Maryjny i procesję ze świecami. Nazajutrz rano przybyły do Lichenia prefekt watykańskiej Kongregacji Życia Konsekrowanego ks. kard. Frank Rode odprawi w kaplicy Trójcy Świętej Jutrznię dla zakonników i zakonnic z różnych zgromadzeń.

Po odprawionych w południe głównych uroczystościach beatyfikacyjnych ks. kard. Bertone uda się do Góry Kalwarii koło Warszawy, gdzie znajduje się grób ojca Papczyńskiego. Sekretarz stanu będzie modlił się tam w intencji Kościoła w Polsce i Zgromadzenia Księży Marianów.

Dzień później, 17 września, w 306. rocznicę śmierci o. Papczyńskiego, przy grobie błogosławionego w Górze Kalwarii będzie się modlił ks. kard. Rode. W znajdującym się tam sanktuarium na Mariankach pochodzący ze Słowenii purpurat odprawi dziękczynną Mszę św. za wyniesienie na ołtarze założyciela marianów.

O. Papczyński będzie czwartym błogosławionym marianinem. Do tej pory beatyfikowani zostali: litewski arcybiskup Jerzy Matulewicz, który w 1909 r. odnowił skazany przez zaborców na wymarcie zakon marianów i sam został jego członkiem, a takźe dwaj męczennicy ostatniej wojny – księźa Jerzy Kaszyra i Antoni Leszczewicz.

Radio Watykańskie 2007-06-26