Założyciel Marianów ŚWIĘTYM!

W dniu dzisiejszym tj. 5 czerwca br., w Watykanie podczas uroczystej Eucharystii o godz. 10:30, Ojciec Święty Franciszek ogłosił świętym o. Stanisława Papczyńskiego, Założyciela Zgromadzenia Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Deo gratias!

Święty o. Stanisław Papczyński urodził się 18 maja 1631 r. w Podegrodziu k. Starego Sącza. Po ukończeniu szkoły podstawowej, kontynuował naukę u jezuitów i pijarów. W roku 1654 wstąpił do zakonu pijarów, gdzie dwa lata później złożył śluby zakonne. Dnia 12 marca 1661 r. przyjął święcenia kapłańskie i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja, profesor retoryki oraz spowiednik. Pozostawił po sobie wiele dzieł m.in. „Templum Dei Mysticum”, w którym nakreślił program życia duchowego dla ludzi świeckich oraz „Norma vitae”, poświęconą życiu zakonnemu.

Odczytując w swoim sercu nowe zadanie, jakie wzbudził w nim Duch Święty, w roku 1670 opuszcza zakon pijarów z zamierzeniem założenia nowej wspólnoty zakonnej: Zakonu Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Powołanemu przez siebie do istnienia pierwszemu męskiemu zakonowi na ziemiach Polski, o. Stanisław pozostawił do realizacji trzy cele: szerzenie misterium Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, modlitwę za zmarłych oraz apostolat. Zgromadzenie jeszcze za jego ziemskiego życia otrzymało aprobatę papieską w roku 1699.

Ojciec Stanisław zmarł w opinii świętości dnia 17 września 1701 roku w Górze Kalwarii na Mariankach.

W dniu 16 września 2007 roku w sanktuarium maryjnym w Licheniu miała miejsce beatyfikacja o. Stanisława Papczyńskiego, której w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI dokonał J. E. kardynał Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

xas