Włochy, Rzym: Komunikat Przełożonego Generalnego w Sprawie Procesu Kanonizacyjnego bł. Stanisława Papczyńskiego, Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów

KOMUNIKAT PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO
W SPRAWIE PROCESU KANONIZACYJNEGO BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO,
ZAŁOŻYCIELA ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW

Rzym, 7 maja 2014
Prot. n. 48/2014

Drodzy Współbracia,

Pragnę Was z radością poinformować, że w dniu 6 maja 2014 roku w Kongregacji od Spraw Świętych zostały złożone akta procesu kanonizacyjnego Ojca Założyciela, bł. Stanisława Papczyńskiego. Badania domniemanego cudu za przyczyną bł. Stanisława dokonał Trybunał Diecezji Ełckiej w latach 2012-2014.

Jak informowałem Was dwa lata temu, proces kanonizacyjny Ojca Założyciela rozpoczęliśmy po otrzymaniu wiarygodnych informacji o nadzwyczajnym uzdrowieniu chorej kobiety, której stan – po długim okresie intensywnego i wielokierunkowego leczenia szpitalnego – uznano za bezpowrotnie zmierzający ku śmierci. Lekarz przekonany o beznadziejności sytuacji poinformował o tym członków rodziny, którzy od razu rozpoczęli odmawianie nowenny za przyczyną bł. Stanisława Paczyńskiego. Jeszcze w trakcie nowenny stan chorej się wyraźnie poprawił i w krótkim czasie w pełni powróciła ona do zdrowia.

Proces na etapie diecezjalnym, dzięki życzliwości biskupa Ełckiego Jerzego Mazura, został przeprowadzony ogromnym wysiłkiem wielu osób, w tym przede wszystkim księży stanowiących skład Trybunału Diecezji Ełckiej oraz Wicepostulatora ks. Pawła Naumowicza MIC, przełożonego Prowincji Polskiej. Niech im wszystkim Bóg błogosławi za trud i poświęcenie, a bł. Stanisław niech wyprasza im potrzebne łaski. Prowincji Polskiej serdecznie dziekuję za poniesione koszta, związane z prowadzeniem procesu.

Przekazanie akt do Kongregacji od Spraw Świętych oznacza, że rozpoczyna się decydujący etap badania sprawy domniemanego cudu. Proszę Was zatem o gorliwą modlitwę w tej intencji. Bez wątpienia kanonizacja Założyciela dla każdego zgromadzenia jest łaską wyjątkową. Wierzę, że i dla nas może stać się dodatkowym impulsem do wzmocnienia naszego powołania, ożywienia charyzmatu, bardziej dynamicznego rozwoju naszej wspólnoty Pro Christo et Ecclesia.

Jeszcze raz proszę Was, aby w każdym domu zakonnym i parafii – jeśli tylko możliwe, dnia 17 każdego miesiąca, tj. w dzień przejścia do nieba bł. Stanisława została odprawiona Msza św. w intencji jego kanonizacji. Proszę też o regularne, codzienne dołączenie modlitwy o jego kanonizację do odmawianych we wspólnocie modlitw oraz o modlitwę osobistą w tej intencji, a także o poproszenie wiernych, związanych z nami o takie modlitwy. Wiemy, że Ojciec Założyciel był niestrudzonym czcicielem Niepokalanego Poczęcia Matki Pana, polecajmy zatem tę sprawę przez wstawiennictwo Maryi.

Oddany w Panu i Maryi Niepokalanej

Ks. Andrzej Pakuła MIC
Przełożony Generalny