Włochy, Rzym: Komunikat Przełożonego Generalnego dotyczący możliwości uzyskania odpustu zupełnego skierowany do członków Zgromadzeniu Księży Marianów.

Rzym, 30 kwietnia 2012 r.
Prot. n. 72/2012

Komunikat Przełożonego Generalnego
dotyczący możliwości uzyskania odpustu zupełnego
skierowany do członków Zgromadzeniu Księży Marianów.

Niniejszym pragnę zakomunikować, że Penitenzjaria Apostolska w dniu 30 marca 2012 r. udzieliła in perpetuum członkom Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (prot. n. 1279/11/I) możliwości uzyskania odpustu zupełnego z okazji corocznej celebracji wspomnienia bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego przypadającego na 18 maja, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa według intencji Ojca Świętego), odnawiając, przynajmniej prywatnie, obietnicę wiernego wypełnienia obowiązków wypływających z powołania mariańskiego.

Przypominam także, że członkowie Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Reskryptem Penitenzjarii Apostolskiej z dnia 2 lutego 1968 r. otrzymali in perpetuum możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w następujące dni:

I.Dla całego Zgromadzenia:
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. oraz w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca N.M.P.
z okazji Kapituły Generalnej.
II.Dla poszczególnych domów zakonnych:
w święto głównego Patrona domu;
w dzień wspomnienia lub święta danego świętego czy błogosławionego, którego albo ciało albo znacząca relikwia jest przechowywana w domu zakonnym;
z okazji wizytacji kanonicznej (tak prowincjalnej jak generalnej).
III.Dla poszczególnych członków:
w dzień przyjęcia do nowicjatu;
w dzień pierwszej profesji zakonnej;
w dzień profesji wieczystej;
w następującą rocznicę pierwszej profesji: 25°, 50°, 60° i 75°.

Niniejszy komunikat wraz z tekstem odpowiedniego dekretu proszę podać do wiadomości wszystkim członkom swej Prowincji lub Wikariatu.

Ks. Andrzej Pakuła, MIC
Przełożony Generalny

Ks. Zbigniew Piłat, MIC
Sekretarz Generalny