Włochy, Rzym: Komunikat Przełożonego Generalnego dotyczący możliwości uzyskania odpustu zupełnego skierowany do członków Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.

Rzym, 30 kwietnia 2012 r.
Prot. n. 73/2012

Komunikat Przełożonego Generalnego
dotyczący możliwości uzyskania odpustu zupełnego
skierowany do członków Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.

Niniejszym pragnę zakomunikować, że Penitenzjaria Apostolska w dniu 30 marca 2012 r. udzieliła in perpetuum członkom Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich (prot. n. 1281/11/I) możliwości uzyskania odpustu zupełnego z okazji corocznej celebracji wspomnienia bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego, przypadającego na 18 maja, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa według intencji Ojca Świętego), odnawiając, przynajmniej prywatnie, obietnice wiernego zachowywania Statutów Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.

  • – w dzień przyjęcia do Stowarzyszenia.
  • – w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
  • – w Święto Narodzenia N.M.P.
  • – w Uroczystość Zwiastowania N.M.P.
  • – w Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P.
  • – w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca N.M.P.

Przypominam także, że członkowie Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich Reskryptem Penitenzjarii Apostolskiej z dnia 16 maja 1968 r. otrzymali in perpetuum możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w następujące dni:

Niniejszy komunikat wraz z tekstem odpowiedniego dekretu proszę podać do wiadomości zainteresowanym osobom.

Ks. Andrzej Pakuła, MIC
Przełożony Generalny

Ks. Zbigniew Piłat, MIC
Sekretarz Generalny