USA/Polska: Medaliki bł. o. Stanisława Papczyńskiego

16 września br. przypada 5. rocznica wyniesienia na ołtarze założyciela marianów bł. o. Stanisława Papczyńskiego. Z tej okazji firma Vit-Verit z Częstochowy, na zamówienie wicepostulatora mariańskich spraw kanonizacyjnych w Ameryce Płn. i Azji – br. Andrzeja Mączyńskiego MIC, wybiła srebrne medaliki z wizerunkiem o. Stanisława. Założyciel marianów widnieje na awersie medalika z krzyżem w ręku. Napis w otoku brzmi: Beatus Stanislaus Papczyński Marianorum ab Immac. Conceptione B.V.M. Fundator 1631-1701. Na rewersie natomiast w sposób symboliczny przedstawione zostały dusze czyśćcowe – co podkreślać ma jeden z zasadniczych elementów duchowości Błogosławionego oraz wspólnoty, którą powołał do istnienia. Napis w otoku stanowią słowa o. Stanisława skierowane do jego duchowych synów: Orate Fratres pro Defunctis. Według wiedzy, którą dysponujemy, są te pierwsze w historii Zgromadzenia medaliki z wizerunkiem bł. Ojca Założyciela.

Medaliki, które wybito w odpowiedzi na liczne prośby czcicieli bł. Stanisława, zamieszkałych tak w kraju, jak i poza jego granicami, dostępne są do nabycia w sanktuarium bł. Ojca Papczyńskiego na Mariankach w Górze Kalwarii oraz w warszawskim Centrum Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich. Zainteresowani mogą je także otrzymać kontaktując się z br. Andrzejem Mączyńskim MIC, 4 Prospect Hill Rd, Eden Hill, Stockbridge, MA 01262, USA, e-mail: [email protected].