Uroczystości pobeatyfikacyjne w Lublinie i w Skórcu

Niedziela 28 października była dniem uroczystości dziękczynnych za beatyfikację o. Stanisława Papczyńskiego w dwóch mariańskich wspólnotach i parafiach: w Lublinie i w Skórcu k. Siedlec.

Lubelskiej celebracji przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Nakreślając w słowach homilii charyzmaty, jakimi Duch Święty obdarował Ojca Założyciela dla dobra Kościoła, ksiądz biskup zauważył, iż marianie realizują je na terenie archidiecezji lubelskiej od kilkudziesięciu lat poprzez obecność w Lublinie mariańskich seminarzystów, pracę naukową księży marianów na KUL, która zaowocowała dwukrotnym rektoratem ks. prof. Andrzeja Szostka, a od kilkunastu lat także prowadzeniem parafii. Obecną lokalizację mariańskich domów zakonnych przy ul. Bazylianówka bp Cisło określił jako symboliczną z uwagi na bliskość cmentarza przy ul. Unickiej; w ten sposób marianie, którzy otrzymali w duchowym dziedzictwie od swego założyciela wrażliwość na zmarłych będących w stanie oczyszczenia, mogą na pobliskim cmentarzu realizować swój charyzmat.

W uroczystości – obok miejscowych księży, braci i kleryków marianów – wzięła udział liczna grupa księży diecezjalnych, na czele z ks. prałatem Józefem Szczypą, wikariuszem biskupim ds. życia konsekrowanego oraz ks. dziekanem Józefem Siemczykiem. Obecna była spora grupa parafian, gości oraz członków lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich wraz z ks. Piotrem Marchewką MIC, dyrektorem SPM w Polsce, a także siostry karmelitanki od Dzieciątka Jezus oraz siostry pasterki. Celebrację uświetnił chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który wykonywał pieśni z epoki, w której żył bł. Stanisław. Na zakończenie uroczystości wszyscy jej uczestnicy mieli możliwość oddania relikwiom Błogosławionego poprzez ucałowanie.

Skórzeckim obchodom dziękczynnym przewodniczył natomiast dziekan dekanatu Domanice, na terenie którego znajduje się parafia, ks. kanonik Henryk Wetoszka. Słowo Boże wygłosił ks. Wojciech Skóra MIC, postulator generalny w procesie beatyfikacyjnym o. Papczyńskiego, rodem pochodzący ze Skórca. Kaznodzieja wskazał na wątek godności człowieka, jako dziecka Bożego, który tak uwypuklał w swym nauczaniu bł. Stanisław i który zostawił nam w swoim dziedzictwie piśmienniczym. W uroczystości, obok księży i braci marianów, udział wzięli kapłani z dekanatu oraz licznie zgromadzona grupa parafian i sióstr sercanek.