Uroczystości dziękczynne za kanonizację o. Stanisława Papczyńskiego

W dniu 17 września 2016 r. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w El Salvador City w pobliżu Cagayan de Oro na północy wyspy Mindanao, stało się miejscem głównych uroczystości dziękczynnych za łaskę kanonizacji nowego świętego, Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, św. Stanisława Papczyńskiego.


Celebracji przewodniczył JE ks. Abp Romulo T. DELA CRUZ metropolita z Zamboanbga, miejsca naznaczonym ostatnio konfliktami na tle politycznym i religijnym. W uroczystości wzięli udział wszyscy marianie pracujący obecnie na Filipinach pod przewodnictwem przełożonego wikariatu azjatyckiego ks. Dariusza Drzewieckiego MIC. Obecnie na Filipinach pracuje 8 mariańskich misjonarzy – 7 Polaków i jeden Amerykanin: 7 kapłanów i 1 brat zakonny. Marianom towarzyszyli także licznie zebrani kapłani diecezjalni i delegacje wspólnot zakonnych, min. polscy sercanie z Cagayan de Oro oraz wierni, którzy w liczbie ponad 2000 osób szczelnie wypełnili tutejszy kościół sanktuaryjny.


W homilii ks. Abp przybliżył postać nowego świętego i zachęcił do naśladowania przykładu jego świętości. Wskazał na osobę św. Stanisława Papczyńskiego jako wzór także dla Filipińczyków w mężnym naśladowania cnót Maryi Niepokalanej, w trwaniu w ufnej modlitwie, zwłaszcza za dusze w czyśćcu cierpiące oraz w ofiarnym zaangażowaniu w pomoc duchową i materialną najbardziej potrzebującym. Ks. Abp. wspomniał także o cudach uznanych w procesach beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, jakie wydarzyły się za wstawiennictwem świętego, zachęcając jednocześnie do modlitwy za jego wstawiennictwem w różnych przypadkach zagrożenia życia, także nienarodzonych. Po Mszy świętej wierni mieli okazję oddania czci relikwiom nowego świętego i otrzymania pamiątek z tekstami modlitw i nowenny w języku angielskim i Bisaya. Ks. Abp poświęcił także nowa figurę świętego, która została ustawiona w pobliżu mariańskiego domu zakonnego.


Podobna uroczystość, choć w mniejszym wymiarze, miała miejsce 21 sierpnia 2016 w parafii sanktuaryjnej pw. św. Piotra Chrzciciela (San Pedro Bautista) w Quezon City. Na terenie tej rozległej franciszkańskiej parafii mieści się mariański dom formacyjny. Mszy świętej, zorganizowanej dla mieszkańców regionu stołecznego Manili przewodniczył wówczas ks. bp. Honesto Ongtioco, ordynariusz w Cubao. W tej uroczystości wzięli udział także świeccy członkowie Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.


Obie uroczystości przyczyniły się do lepszego przybliżenia postaci nowego świętego i stały się zachęta do modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne do mariańskiej wspólnoty na Filipinach i w całej Azji.

Ks. Mariusz M. Janiszewski MIC
(Quezon City – Metro Manila, Philippines)