Święty Stanisław Papczyński na Warszawskich Siekierkach

Pijarska parafia MB Królowej Wyznawców w Warszawie na Siekierkach otrzymała relikwie św. Stanisława Papczyńskiego. Z okazji tego wydarzenia na wszystkich mszach świętych w niedzielę 9 października kazania głosił marianin ks. Wojciech Skóra, kustosz sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii na Mariankach.

W kazaniach ks. Skóra przybliżał sylwetkę św. Stanisława, podkreślając, że o. Papczyński przez wiele lat był pijarem, kształcił się w kolegium pijarskim, a następnie jako kapłan i zakonnik pijarski pracował w pijarskich placówkach. Był cenionym spowiednikiem i kaznodzieją, a z jego posługi korzystali wysocy urzędnicy państwowi i dostojnicy kościelni.

Chociaż o. Stanisław Papczyński wystąpił ze zgromadzenia pijarów, do końca zachowywał olbrzymi szacunek do tego zakonu, mówił ks. Skóra, dodając, że po pewnym czasie rozważał nawet powrót do pijarskiego zakonu. Po opuszczeniu zakonu pijarów, jako ksiądz diecezjalny ks. Papczyński w 1670 r. założył Zgromadzenie Maryi Niepokalanie Poczętej, tj. zakon Marianów, który jako jedyne polskie zgromadzenie zakonne przetrwał do dzisiaj.

Kult, jakim wierni otaczali grób i pamięć zmarłego o. Stanisława, liczne cuda i uzdrowienia za jego przyczyną spowodowały, że marianie rozpoczęli starania o beatyfikację swego fundatora już w połowie XVIII wieku.

O. Stanisław Papczyński (1631-1701) beatyfikowany został 16 września 2007 w Licheniu, zaś kanonizowany 5 czerwca 2016, podczas uroczystej mszy świętej na placu Świętego Piotra w Watykanie.

O. Papczyński wpisał się w historię jako głosiciel Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, orędownik modlitwy za zmarłych, gorący patriota i doradca króla Jana III Sobieskiego. Na podręczniku retoryki o. Stanisława uczyły się pokolenia Polaków, m.in. słynny pijar ks. Stanisław Konarski, autor dzieł politycznych, reformator szkolnictwa i założyciel Collegium Nobilium.

Dzisiaj polski zakon Marianów ma swoje placówki na wszystkich kontynentach świata. Realizuje hasło zakonne „W służbie dla Chrystusa i Kościoła” prowadząc dzieła apostolskie i dobroczynne, bractwa Niepokalanego Poczęcia NM Panny, stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, rozprzestrzeniając na cały świat kult Bożego Miłosierdzia.

Anna Dziemska
Za Biuletynem Tygodniowym CIZ nr. 41/ 2016 (398)