Słowacja, Podoliniec: poświęcono tablicę ku czci św. o. S. Papczyńskiego

W Podolińcu na Słowacji podczas uroczystej Eucharystii, poświęcona została pamiątkowa tablica upamiętniająca pobyt św. o. Stanisława Papczyńskiego w tamtejszym klasztorze. Napis na tablicy, której poświęcenia dokonał Przełożony Wikariatu Czesko-Słowackiego ks. Ryszard Wojciechowski MIC, przypomina, że w tym miejscu u pijarów rozpoczęła się droga życia zakonnego i kapłańskiego późniejszego Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów.

Tablica upamiętnia dwukrotny pobyt św. o. Stanisława Papczyńskiego w Podolińcu: w roku 1654 wstąpił tam do nowicjatu pijarów, zaś w latach 1658-1660 był wykładowcą retoryki.

Podczas uroczystości, którym przewodniczył miejscowy rektor kościoła, kazanie wygłosił ks. Ryszard Wojciechowski MIC, który przypomniał początki drogo życia zakonnego św. o. S. Papczyńskiego, oraz uwypuklił punkty aktualnego przesłania Założyciela Marianów.

Przełożony Wikariatu Czesko-Słowackiego w darze dla miejscowego kościoła przekazał nowy obraz św. o. Stanisława.

W uroczystościach oprócz przybyłych gości, mieszkańców miasta uczestniczyli także duchowi synowie św. o. Stanisława Papczyńskiego – marianie oraz ojcowie redemptoryści, którzy obecnie sprawują w Podolińcu posługę duszpasterską.

xas