Prośba o materiały na temat Sługi Bożego Ojca Stanisława Papczyńskiego do umieszczenia na stronie internetowej (www.stanislawpapczynski.org)

Prot. Nr. 39/2007
8 lutego 2007 roku

Rzym, dnia 8 lutego 2007

+ Drodzy Współbracia,

Przełożony Generalny powierzył mi niedawno zadanie stworzenia strony internetowej poświęconej osobie naszego czcigodnego Założyciela o. Stanisława Papczyńskiego. Strona taka już powstała (www.stanislawpapczynski.org) i powoli zapełniana jest dostępnymi materiałami dotyczącymi Ojca Założyciela. Pozostaje jednak wiele jeszcze do uzupełnienia. W związku z tym, idąc za poleceniem Ojca Generała i działając z jego mandatu, pragnę zwrócić się do Współbraci marianów na całym świecie z gorącą i pilną zarazem prośbą o nadsyłanie pod mój adres mailowy, wszystkich istniejących w formie elektronicznej materiałów na temat o. Papczyńskiego. Chodzi tu przede wszystkim o artykuły publikowane wcześniej, jak również o teksty napisane, a nigdzie dotychczas nie opublikowane, autorstwa samych marianów lub też osób z zewnątrz, o ile takowe znajdują się w naszym posiadaniu i możemy usyskać zgodę autorów na umieszczenie tekstu w internecie. Nadesłane materiały zostaną zamieszczone na wspomnianej wyżej stronie internetowej. Mój adres mailowy to: [email protected]

Fakt zbliżającej się beatyfikacji naszego Założyciela stwarza doskonałą okazję do zapoznania szerokiej opinii publicznej z wciąż mało znaną postacią o. Stanisława. Temu właśnie celowi służyć ma między innymi nasza nowa strona internetowa.

Będę wdzięczny za każdy najkrótszy nawet tekst poświęcony naszemu Ojcu. Każdy najmniejszy nawet artykuł jest ważnym przyczynkiem w popularyzowaniu tej ciekawej i ważnej postaci Kościoła w Polsce, a także Kościoła powszechnego.

Z braterskim pozdrowieniem

br. Andrzej Mączyński MIC
administrator stron internetowych
Kurii Generalnej Księży Marianów