Polska, Warszawa: Relikwie bł. Stanisława Papczyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej

W sobotę 11 kwietnia do Świątyni Opatrzności Bożej dołączyły kolejne relikwie. Są to relikwie bł. Stanisława Papczyńskiego. Żył on w latach 1631-1701, był założycielem pierwszego męskiego zakonu w Polsce. Czciciel i apostoł Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, orędownik modlitwy za zmarłych, pisarz, patriota, propagator sprawiedliwości społecznej, teolog, twórca mariańskiej szkoły duchowości głęboko osadzonej w kulturze polskiej, Odegrał znaczący wkład w formowanie duchowości m.in. Jana III Sobieskiego, nuncjusza apostolskiego Pignatellego, późniejszego papieża Innocentego XII. Według świadectw wielu współcześnie żyjących uznany za orędownika zagrożonego życia poczętego oraz rodziców mających trudności w wydaniu na świat potomstwa. W 2011 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznał bł. S. Papczyńskiego za „godny naśladowania wzór Polaka oddanego sprawom Ojczyzny”. Uroczystości wprowadzenia relikwii poprzedził wykład wygłoszony przez Ks. Wojciecha Skórę MIC Kustosza grobu O. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w Górze Kalwarii. O godzinie 12:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Na uroczystości przybyło kilkaset osób z różnych stron Polski. Są to kolejne już relikwie, które znajdują się w Świątyni Opatrzności Bożej.