Polska, Puszcza Mariańska: “Błogosławiony naszej ziemi”

20 października 2007 roku w Puszczy Mariańskiej odbyły się uroczystości dziękczynne za dar beatyfikacji ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów.

“Spoglądając na życie każdego z nas zauważamy, że każdy ma swoje określone koleje ziemskiego pielgrzymowania. Każdy z nas wie, co już przeszedł i doskonale wie, z czego jest dumny” – tymi słowami ks. biskup Andrzej Dziuba przywitał nas w Puszczy Mariańskiej – kolebce Zgromadzenia Księży Marianów, której założycielem był o. Stanisław Papczyński.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15:00 nadzwyczajną sesją Rady Gminy Puszcza Mariańska, na której uhonorowani zostali dwaj księża marianie – ks. Wacław Makoś MIC (za trud włożony w pracę przy procesie beatyfikacyjnym o. Papczyńskiego) oraz ks. Jan Bukowicz MIC (za wysiłek włożony w wydanie drukiem w języku oryginału dzieł błogosławionego). W sesji uczestniczyli również przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych oraz zakonnych Zgromadzenia Marianów.

Następnie biskup Dziuba poświęcił tablicę ku czci błogosławionego Stanisława, która znajduje się na budynku Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej.

O godzinie 15:30 młodzież z pobliskiego gimnazjum zaprezentowała w zabytkowym kościele św. Michała Archanioła montaż słowno – muzyczny pt.: “Błogosławiony naszej ziemi”. W programie wykorzystano teksty pochodzące z dzieł ojca Stanisława.

Po zakończeniu części artystycznej wierni przeszli w uroczystej procesji, podczas której relikwie ojca Papczyńskiego oraz obraz z Jego wizerunkiem przeniesione zostały do kościoła parafialnego. Tam wszyscy uczestniczyliśmy w dziękczynnej Mszy Świętej, której przewodniczył ordynariusz diecezji łowickiej biskup Andrzej Dziuba. Obecni byli także wicegenerał Zgromadzenia Księży Marianów ks. Marek Szczepaniak MIC oraz wiceprowincjał ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC.

Kościół był wypełniony wiernymi oraz licznie zgromadzonymi gośćmi przybyłymi na tę niecodzienną uroczystość. Warto wspomnieć o przedstawicielach parafii z Rzeczycy, na terenie której znajduje się Lubocza – miejscowość, w której o. Stanisław przywdział biały habit.

Niemałą rolę odegrała młodzież mieszkająca na terenie naszej parafii. Uczniowie pobliskich szkół trzymali w rękach tabliczki z nazwami miejscowości, z których pochodzą, a reprezentacje szkół – sztandary oraz tarcze z nazwami poszczególnych placówek.

Nasza diecezja łowicka wzbogaciła się o nowego błogosławionego, który obok św. Wiktorii i bł. Honorata Koźmińskiego stał się patronem i orędownikiem tych ziem. Ojciec Papczyński zostawił nam w spuściźnie “portret Chrystusa do naśladowania”. Starajmy się więc być dobrymi chrześcijanami, a ojciec Stanisław niech będzie naszym Orędownikiem u Boga.

Wioleta Piekarska,
ucz. kl. III Gimnazjum
w Puszczy Mariańskiej