Polska, Podegrodzie: uroczystości dziękczynne za beatyfikację o. Stanisława Papczyńskiego

“Błogosławiony ojciec Stanisław bierze każdego za rękę, aby pokazać świadectwo swojego spełnionego powołania do świętości, aby zachęcić nas do stawania się ludźmi świętymi” mówił biskup tarnowski Wiktor Skworc w Podegrodziu na Sądecczyźnie, rodzinnej miejscowości nowego polskiego błogosławionego. 20 września odbyły się tam uroczystości dziękczynne za beatyfikację o. Papczyńskiego. Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów został ogłoszony błogosławionym 16 września w sanktuarium maryjnym w Licheniu, gdzie od 1949 r. pracują marianie.

“Święci nie przemijają” cytował w homilii bp Skworc słowa Jana Pawła II wypowiedziane w położonym obok Podegrodzia Starym Sączu. “Te słowa powracają dziś do nas, aby potwierdzić aktualność świadectwa świętości błogosławionego o. Stanisława Papczyńskiego” powiedział bp Skworc. Zauważył, że droga do świętości nowego polskiego błogosławionego wiodła przez rodzinę, była szczególnie złączona z osobą Maryi, wyrażała się w miłości do człowieka i przybrała szczególną postać modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące.

“Dziękujemy Bogu za świadectwo świętości ojca Stanisława Papczyńskiego, który układał swoje życie według chrześcijańskiej hierarchii wartości” – mówił bp Skworc. “Dzięki tej hierarchii wartości ojciec Stanisław zachował serce czyste, które mogło kochać Boga i bliźniego. Żył w czasach odległych, daleko bardziej trudnych, niż obecne. Ale nie przestaje być aktualnym nauczycielem w szkole Jezusa” – dodał ordynariusz tarnowski.

Specjalnie na uroczystości powstała kaplica bł. Stanisława Papczyńskiego, która ma przybliżyć mieszkańcom i pielgrzymom tę postać. Obok ilustracji przesłania ośmiu błogosławieństw, na ścianach znalazły się sceny z życia założyciela marianów. Malowidła wykonali miejscowi artyści: Bożena i Kazimierz Twardowscy. Wykorzystali oni także motywy sądeckie, m.in. klasztor sióstr klarysek, który było widać z okna rodzinnego domu o. Papczyńskiego w Podegrodziu. W kaplicy będą przechowywane relikwie przyszłego błogosławionego.

źródło: www.diecezja.tarnow.pl