Polska, Podegrodzie: diecezja tarnowska podziękowała za kanonizację o. Stanisława Papczyńskiego

Nie tylko mieszkańcy Podegrodzia oraz regionu sądeckiego, ale również i pielgrzymi z różnych części Polski przyjechali w dniu 9 września na uroczystości dziękczynne diecezji tarnowskiej za kanonizację o. Stanisława Papczyńskiego.

Uroczystej Mszy św. dziękczynnej przewodniczył ordynariusz diecezji ks. bp Andrzej Jeż. Do Podegrodzia przyjechał także biskup kielecki Jan Piotrowski oraz biskupi pomocniczy diecezji tarnowskiej Stanisław Salaterski i Leszek Leszkiewicz, a także biskup senior Władysław Bobowski. Nie zabrakło również duchowych synów Świętego z Podegrodzia – marianów, wśród których obecni byli m.in. przełożony generalny ks. Andrzej Pakuła MIC oraz przełożony Prowincji Polskiej ks. Paweł Naumowicz MIC.


W słowie skierowanym do licznie zgromadzonych czcicieli św. o. Stanisława, ordynariusz diecezji tarnowskiej podkreślił, że choć ojciec Papczyński żył 300 lat temu, to wciąż oddziałuje na lokalną społeczność: „To jest ich rodak. Można powiedzieć, że płynie w nich jego krew, a przede wszystkim jego przesłanie. Święty o. Stanisław Papczyński jest patronem rodzin, które oczekują na dziecko. Zwracał dużą uwagę na to, by modlić się za zmarłych, dusze w czyśćcu cierpiące – trochę zapomniany element naszego chrześcijańskiego życia”.


Następnie bp Andrzej Jeż podkreślił, że kanonizacja nowego świętego, która przypadła w trwającym w Kościele w Roku Miłosierdzia przypomina współczesnemu człowiekowi m.in. o obowiązku czynienia miłosierdzia zarówno względem żywych, jak i tych, którzy już odeszli do wieczności. Przypominając z kolei, że droga do świętości Założyciela Marianów swój początek wzięła w domu rodzinnym w Podegrodziu, biskup podkreślił, że ojciec Stanisław przypomina także o wartości ludzkiej rodziny: „Uczy jak ważną rolę spełnia chrześcijańska rodzina, która przygotowuje młodego człowieka do odpowiedzialnego życia. Przypomina, jak ważna dla dzieci jest postawa ich wierzących rodziców” – zaznaczył ordynariusz diecezji tarnowskiej.


Na zakończenie uroczystości głos zabrali: wójt gminy Podegrodzie, Przełożony Generalny Zgromadzenia Marianów oraz ks. Zbigniew Kras, który w imieniu prezydenta RP p. Andrzeja Dudy odczytał list. W liście prezydent wyrażając wdzięczność za dar nowego świętego, wyraził pragnienie, aby św. o. Stanisław Papczyński inspirował zarówno mieszkańców Podegrodzia, jak i wszystkich swoich czcicieli do odważnego odpowiadania na wyzwania, które niesie z sobą współczesny świat.

xas