Polska: List okolicznościowy Marszałka Sejmu RP z okazji uroczystości dziękczynnych w Licheniu

W sobotę 10 września w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, odbyły się ogólnopolskie uroczystości dziękczynne za kanonizację o. Stanisława Papczyńskiego. Z tej okazji okolicznościowy list wystosował Marszałek Sejmu RP p. Marek Kuchciński. Poniżej zamieszczamy jego treść.

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 2 września 2016 r.

Wielebny
ks. Paweł Naumowicz MIC
Przełożony Prowincji Polskiej
Zgromadzenia Księży Marianów


Czcigodny Księże Prowincjale,

w dniu 5 czerwca przeżywaliśmy doniosłą uroczystość kanonizacji Ojca Stanisława Papczyńskiego, która dla nas Polaków zyskała szczególny wymiar. Odbyła się bowiem w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia oraz w trakcie obchodów rocznicy Chrztu Polski.

Ojciec Papczyński to postać zupełnie wyjątkowa. Opiekun biednych, chorych i umierających uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli XVII wiecznej Polski. Był znakomitym teologiem i kaznodzieją, autorem popularnych książek, wielkim patriotą, głosicielem sprawiedliwości społecznej a przede wszystkim kapłanem o wielkim sercu. Nazywany „ojcem ubogich” i „apostołem Mazowsza” wspierał szpitale i przytułki, upominając się o prawa dla odrzuconych i niesprawiedliwie traktowanych. Był również wielkim orędownikiem umierających i zmarłych.

Zgromadzenie Księży Marianów, pierwszy męski zakon w Polsce, zgodnie z wolą swojego założyciela Świętego Stanisława Papczyńskiego, po dziś dzień szerzy kult Niepokalanego Poczęcia i wskazuje nam drogę miłości do Boga i ludzi.

Dlatego cieszę się, że w Licheniu celebrowane będzie ogólnopolskie dziękczynienie za dar kanonizacji Świętego Stanisława Papczyńskiego. Ufam, że ta uroczystość pozwoli w pełni poczuć i zrozumieć Jego wyjątkowość, a także znaczenie czerwcowej kanonizacji – dla nas i dla naszej Ojczyzny. Albowiem patron dzieci nienarodzonych i rodziców, pragnących potomstwa, chociaż zmarł przed trzema wiekami w opinii świętości, dopiero w tym roku został wyniesiony do chwały świętych.

Nie mogąc osobiście uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu, tą drogą pragnę przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia dla zgromadzonych w Licheniu i zapewnić, że w tych szczególnych chwilach łączę się ze wszystkimi myślami i modlitwą.


Z wyrazami szacunku


Marek Kuchciński