Polska, Licheń: otwarcie hospicjum im. bł. St. Papczyńskiego

Po kilkunastu miesiącach przygotowań 6 stycznia oficjalnie otwarto w licheńskim sanktuarium „Hospicjum imienia bł. o. Stanisława Papczyńskiego”. Poświęcenia dokonał ordynariusz włocławski ks. bp Wiesław Mering.

W słoneczne popołudnie, ale przy siarczystym mrozie, przed budynkiem hospicjum zebrali się pracownicy i goście, świeccy i duchowni wraz z gospodarzami tego miejsca – księżmi marianami. Wszyscy wzięli udział w uroczystym przecięciu wstęgi. Hospicjum jest pierwszą taką placówką w rejonie konińskim, jak również jedyną tego typu w diecezji włocławskiej.

“Cieszę się z tego pomysłu, ze wsparcia, a także każdego odruchu dobrej woli, który wspomógł ten wysiłek, by hospicjum powstało. To miejsce oczywiście będzie się kojarzyło z cierpieniem i bólem człowieka, ale przecież ból jest łatwiejszy do zniesienia wtedy, gdy ktoś obok jest, ktoś bliski, gotowy do pomocy, ktoś wspierający człowieka” – mówił podczas otwarcia biskup włocławski.

Wstęgę uroczyście i razem przecięli – otwierając oficjalnie hospicjum – ks. bp Wiesław Mering, dyrektor gabinetu Wojewody Wielkopolskiego Andrzej Plesiński, a także Przełożony Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów ks. Paweł Naumowicz MIC.

“Licheńskie hospicjum wpisane zostało do rejestru Wojewody Wielkopolskiego. Ma także podpisany kontrakt z NFZ. Pierwsze przyjęcia pacjentów spodziewane są jutro; będzie to czterech podopiecznych głównie z naszego regionu. O możliwość pobytu w hospicjum pytają także ludzie z całej Polski” – mówi dyrektor i jednocześnie kapelan placówki ks. Piotr Lach MIC. O tym, kto zostanie przyjęty, decyduje komisja, która swe pierwsze spotkanie odbyła w ubiegłą sobotę.

Hospicjum mieści się na terenie sanktuarium w Licheniu Starym, w wyremontowanym byłym budynku klasztornym. Zajmuje 3 piętra, spełniając przy tym wszelkie wymogi techniczne, jak i sanitarne stawiane takim obiektom. Obsługuje je zespół ponad 50 pracowników. Wśród nich znajdują się psycholodzy, lekarze wielu specjalności, pielęgniarki, wolontariusze i personel pomocniczy. Do dyspozycji pacjentów marianie oddali 24 łóżka w pokojach 2-3 osobowych.

Powołane do życia hospicjum to kolejne już dzieło miłosierdzia jakie księża marianie prowadzą w Licheniu Starym. Od wielu lat funkcjonuje tu Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.