Polska, Góra Kalwaria: Muzeum bł. o. Papczyńskiego już otwarte

Dnia 11 grudnia otwarto muzeum bł. o. Stanisława Papczyńskiego, w Górze Kalwarii k. Warszawy – miejscu jego spoczynku.

Data otwarcia muzeum nie była przypadkowa, bowiem 345 lat temu w Krakowie (11 grudnia 1670 roku) o. Stanisław Papczyński poprzez Oblatio wyraził pragnienie założenia Towarzystwa Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Muzeum poświęcone postaci o. Papczyńskiego, spowiednika m. in. króla Jana III Sobieskiego, gromadzi m. in. ryciny, przedmioty i księgi z nim związane. Wykorzystuje też nowoczesny przekaz multimedialny.

Muzeum mieści się w domu księży marianów przy kościele Wieczerzy Pańskiej na Mariankach, gdzie spoczywa zmarły w 1701 r. o. Papczyński. Ekspozycja ukazuje jedną z najwybitniejszych postaci XVII-wiecznej Polski: pisarza, patriotę, propagatora sprawiedliwości społecznej, znaczącego teologa, twórcę mariańskiej szkoły duchowości głęboko osadzonej w kulturze polskiej.

Postać zakonnika ukazana jest na tle epoki poprzez jego wkład w formowanie duchowości m. in. Jana III Sobieskiego, nuncjusza apostolskiego Antonio Pignatellego, późniejszego Innocentego XII.

Dyrektor Muzeum, ks. Jan Rokosz MIC podkreśla, że na podręcznikach retoryki bł. o Papczyńskiego w szkołach pijarskich uczyły się pokolenia Polaków, m. in. ks. Stanisław Konarski – twórca idei powstania Komisji Edukacji Narodowej. Już Sejm koronacyjny Stanisława Augusta zwrócił się do Papieża w 1764 roku z prośbą o jego beatyfikację.

Ks. Rokosz przyznaje też, że o. Stanisław był przez wieki niedoceniany, a nawet zapomniany, jednak dzisiaj na nowo jest odkrywany na świecie, zwłaszcza dzięki decyzji Benedykta XVI o jego beatyfikacji, która miała miejsce w 2007 roku, a potem dzięki uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 31 marca 2011 roku. Uchwała ta mówi m. in., że bł. o. Papczyński jest godnym naśladowania wzorem Polaka oddanego sprawom Ojczyzny.

“Aktualność Jego moralnego i obywatelskiego nauczania uzasadnia przybliżenie postaci Ojca Stanisława współczesnemu pokoleniu Polaków, a szczególnie młodzieży. Senat apeluje do środowisk oświatowych o popularyzację postaci i dokonań Błogosławionego” – czytamy w uchwale.

Ekspozycja, podzielona na 9 stref tematycznych, gromadzi wszelkie muzealia, archiwalia i księgozbiory z nim związane, aby za pomocą najnowocześniejszych środków, spełnić zadanie postawione przez Senat Rzeczypospolitej – zaznacza ks. Rokosz.

“Historia Góry Kalwarii splata się z historią o. Papczyńskiego. Góra Kalwaria to marianie, a marianie to Góra Kalwaria” – mówił podczas dzisiejszej uroczystości burmistrz miasta Dariusz Zieliński.

Z kolei ks. Paweł Naumowicz MIC, prowincjał Zgromadzenia wskazywał, że jednym z głównych motywów posługi i nauczania o. Papczyńskiego była troska o likwidowanie nierówności i wychodzenie z Ewangelią do tych, którzy czują się opuszczeni i zmarginalizowani. “Dziś podobne wątki widzimy w nauczaniu papieża Franciszka” – zaznaczył ks. Naumowicz, który jest też inicjatorem powstania Muzeum.

Wśród eksponatów znajdują się m. in. XVII-wieczne przedmioty i stroje codziennego użytku z okolic Podegrodzia – miejsca urodzenia Stanisława Papczyńskiego, szable i inne przedmioty z epoki.

Jednym z cenniejszych eksponatów jest napisany po polsku list króla Jana III Sobieskiego do Benedykta Pawła Sapiehy, podskarbiego wielkiego litewskiego z 1687 r., sygnowany pieczęcią koronną króla.

W Muzeum można też zobaczyć książkę należącą do o. Papczyńskiego, z jego autografem na stronie tytułowej oraz pozostałości habitu wyjęte z trumny podczas ekshumacji jego szczątków w XVIII w.

Ekspozycję przygotowywał zespół, który obok dyrektora Muzeum, ks. Jana Rokosza stanowili: ks. Jan Kosmowski MIC, historyk Zgromadzenia, ks. Wojciech Skóra MIC, rektor kościoła Wieczerzy Pańskiej w Górze Kalwarii oraz brat Andrzej Mączyński MIC, wicepostulator mariańskich spraw kanonizacyjnych w Ameryce Płn. i Azji.

Materiały do muzeum gromadzono przez kilka lat, korzystając m. in. z Archiwum Watykańskiego i odnajdując cenne starodruki w antykwariatach litewskich w Wilnie i Kownie oraz w archiwach Zgromadzenia.

Warto zaznaczyć, iż tego typu muzeum poświęcone Błogosławionemu Założycielowi marianów jest jak dotąd pierwszym i jedynym takim miejscem zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.