Kazachstan, Karaganda: uroczystości dziękczynne za kanonizację o. Stanisława Papczyńskiego

W parafii pw. NMP Matki Kościoła odbyły się uroczystości dzięk- czynne za kanonizację o. Stanisława Papczyńskiego. Uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup diecezji Adelio Dell`Oro. W uroczystościach udział wzięli także kapłani z dekanatu, osoby konsekrowane oraz parafianie.

Przewodniczący liturgii przedstawił zgromadzonym postać św. Stanisława Papczyńskiego jako człowieka głęboko zanurzonego w tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej oraz nieustannie przeżywającego tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Na zakończenie Eucharystii ks. biskup podziękował wspólnocie marianów za pracę w Karagandzie oraz poprosił zebranych o modlitwę na czas trwania Kapituł Generalnej i Prowincjalnej.

Po zakończeniu liturgii wszyscy uczestnicy uczcili św. o. Stanisława Papczyńskiego poprzez ucałowanie relikwii oraz otrzymali pamiątkowe obrazki.