Włochy, Rzym: kopia Obrazu Matki Bożej Licheńskiej w Watykanie

W ramach trwającego nadzwyczajnego jubileuszowego Roku Miłosierdzia, w dniach 7-9 października 2016 roku, do Rzymu zostały zaproszone delegacje sanktuariów maryjnych z całego świata na Jubileusz Maryjny. Na zaproszenie Ojca Świętego odpowiedziało również Sanktuarium w Licheniu. Do Rzymu na obchody tego jubileuszu udała się delegacja marianów – opiekunów licheńskiego Sanktuarium na czele z ks. Kustoszem Wiktorem Gumiennym MIC.

Główne uroczystości rozpoczęły się 8 października procesją na placu św. Piotra w Watykanie, w której przedstawiciele poszczególnych sanktuariów świata nieśli przywiezione ze sobą kopie obrazów i figur Matki Bożej. Wśród ponad 80 delegacji z całego świata w procesji niesiona była również kopia Obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Po procesyjnej prezentacji wszystkich delegacji, pod przewodnictwem papieża Franciszka rozpoczęło się modlitewne czuwanie połączone z modlitwą różańcową. Na jego zakończenie Ojciec święty pozdrowił wszystkich pielgrzymów i w krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na potrzebę naśladowania Maryi. Na Jej wzór, każdy chrześcijanin najpierw winien wsłuchiwać się w słowa Boga, by później móc je wypełniać w swoim życiu. Nawiązując do odnawianej wcześniej modlitwy różańcowej Ojciec Święty powiedział: „Modlitwa różańcowa nie oddala nas od trosk życia. Wręcz przeciwnie, wymaga od nas włączenia się w codzienne życie, aby umieć rozpoznawać znaki obecności Chrystusa pośród nas. Ilekroć kontemplujemy któreś wydarzenie, którąś tajemnicę życia Chrystusa, jesteśmy wezwani, by rozpoznać, w jaki sposób Bóg wkracza w nasze życie, aby Go następnie przyjąć i iść za Nim. W ten sposób odkrywamy drogę, która prowadzi nas do pójścia za Chrystusem w służbie braciom”. Spotkanie zakończyło się modlitwą „Pod Twoją obronę”, która poleca nas wszystkich Matce Najświętszej.

Następnego dnia – 9 października, Ojciec Święty przewodniczył uroczystej Mszy świętej. W homilii zwrócił między innymi uwagę na potrzebę dziękczynienia w życiu każdego chrześcijanina. Winno być ono wzorowane na Maryi, która przyjmując zwiastowanie anioła wyśpiewała hymn dziękczynienia i uwielbienia Boga. Spotkanie zakończyła modlitwa Anioł Pański.

Delegacja licheńskiego Sanktuarium wzięła udział w obchodach Jubileuszu Maryjnego w Rzymie w ramach swego przygotowania do przyszłorocznych obchodów 50. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Licheńskiej, jaką Sanktuarium będzie przeżywać 15 sierpnia 2017 r.

Źródło: lichen.pl