Włochy, Rzym: Komunikat Przełożonego Generalnego w Sprawie Procesu Kanonizacyjnego bł. Stanisława Papczyńskiego, Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów

Rzym, dnia 16 listopada 2012
Prot. n. 210/2012

KOMUNIKAT PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO
W SPRAWIE PROCESU KANONIZACYJNEGO BŁ. STANISŁAWA
PAPCZYŃSKIEGO, ZAŁOŻ̇YCIELA ZGROMADZENIA KSIĘŻ̇Y MARIANÓW

Drodzy Współbracia,

W tym roku mija 5 lat od beatyfikacji Założyciela naszego Zgromadzenia, bł. Stanisława Papczyńskiego. Pamiętamy to wydarzenie, na które wspólnota mariańska czekała wiele długich lat. Rozpoznaliśmy je jako wyraz Bożego błogosławieństwa dla nas i jako kolejny znak Opatrzności Bożej, że nasza mała wspólnota zakonna, jest potrzebna Kościołowi i chciana przez Boga.

Beatyfikacja nie tylko, że nie wyhamowała kultu Ojca Założyciela, ale jeszcze go wzmogła. Wielu wiernych spontanicznie zaczęło szerzyć cześć Błogosławionego przekazując pomiędzy sobą różne materiały o nim, w tym nowenny za jego wstawiennictwem.

W roku 2008 miało miejsce wydarzenie domniemanego cudu za wstawiennictwem bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego. Przypadek ten zgłoszono mi jeszcze w tym samym roku, w którym zaistniało wydarzenie. Przy pomocy życzliwych osób udało się zebrać wszystkie dokumenty, a następnie opisać przebieg choroby i wyzdrowienia.

Drodzy Współbracia,

Podczas zasięgania szczegółowych opinii lekarzy i specjalistów okazało się, że w tym przypadku sprawa domniemanego cudu jest dość złożona i trudna. Ich zdaniem – nie jest jednak beznadziejna, stąd sugerowano, aby rozpocząć proces na etapie diecezjalnym, a następnie w sytuacji uzyskania pozytywnych wyników, przesłać sprawę do właściwej Kongregacji. Proces rozpoznania domniemanego cudu na etapie diecezjalnym został rozpoczęty 16 listopada br.

Kierując się zatem dobrem Zgromadzenia, jakim bez wątpienia jest kanonizacja Ojca Założyciela, niniejszym listem zwracam się do Was z prośbą o codzienną, gorliwą i wytrwałą modlitwę o rozpoznanie wspomnianego wydarzenia jako cudu dokonanego za wstawiennictwem bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego i o jego kanonizację. Proszę również zachęcić wszystkich współpracowników świeckich zrzeszonych z naszą Wspólnotą o modlitwę w tej intencji. W związku z tym, proszę, aby w każdym domu zakonnym i parafii, jeśli tylko możliwe, dnia 17 każdego miesiąca, tj. w dzień przejścia do nieba bł. Ojca Stanisława została odprawiona Msza św. w tej intencji. Mogłaby być to też okazja do wygłoszenia stosownego kazania dla wiernych. A ponieważ Ojciec Założyciel był niestrudzonym czcicielem Matki Bożej i Jej Niepokalanego Poczęcia, polecajmy tę sprawę przez wstawiennictwo Maryi.

Oddany w Panu i Maryi Niepokalanej
Ks. Andrzej Pakuła, MIC
Przełożony Generalny