Publicações

Livros

Lumen Marianorum. Biography of Blessed Stanislaus Papczyński (1631-1701)Published in commemoration of the 300th anniversary of Fr. Stanislaus’ passage to eternal life. – Tadeusz Rogalewski, MIC

• English PDF
• English Flipbook

Lumen Marianorum. Stanislaus Papczynski (1631-1701)Fundador de la Orden de los Marianos e inspirador de la Escuela Mariana de espiritualidad

• Spanish PDF
• Spanish Flipbook

Para que o vosso fruto permaneça

• Portuguese PDF
• English PDF
• English Flipbook

Para não permanecerdes inativos na vinha do senhor

• Portuguese PDF
• English PDF
• English Flipbook

Following the Footsteps of the Founder of the Congregation of Marian Fathers

• Polish PDF

Ojciec Stanisław Papczyński inspiracją dla Pomocników Mariańskich

• Polish PDF

Kazania o Ojcu Stanisławie Papczyńskim

 Polish PDF

Duchowe wskazania”

• Polish PDF

The Man of God, theological and pastoral essays about Bl. Stanislaus Papczyński

• Polish PDF

Beato Stanislao Papczyński

• Italian PDF

The Illustrated Story of Blessed Stanislaus Papczyński

• English PDF
• English Flipbook

A Saint Who Really Gets It: Life of the Founder of the Congregation of Marian Fathers of the Immaculate Conception

• English Flipbook

Un Santo Que Se Las Trae — Vida del Fundador de la Congregación de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción

• Spanish Flipbook

Artigos

Orędownik zmarłych i sługa konających – Marian Pisarzak, MIC

• Polish PDF

Significado do Monumento ao Bem-Aventurado Estanislau Papczynski – Pe. Basileu Pires, MIC

Portuguese PDF
Significado Do Monumento Ao Bem-Aventurado Estanislau (Galeria)

O serviço do Bem-Aventurado Estanislau Papczynski À igreja – Pe. Andre Pakula, MIC

Portuguese PDF

Marianie — w trosce o zmarłych – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

350-ta rocznica urodzin założyciela marianów sługi Bożego Ojca Stanisława Papczyńskiego – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

Zakon dusz czyśćcowych – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

Eschatologiczny rys duchowości mariańskiej – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

Aktualność postaci założyciela marianów o. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701) – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

Stanisław Papczyński (1631-1701) założyciel marianów – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

Najświętsza Maryja Panna w nauczaniu Stanisława Papczyńskiego – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

Powołaniowe refleksje na Kopieńcu – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

Radosna wizja życia chrześcijańskiego. Z pism o. Stanisława Papczyńskiego – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

Eucharystia w życiu i nauce sługi Bożego ojca Stanisława Papczyńskigo – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

Wierny czciciel Założyciela marianów – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

Sylwetka ojca Stanisława Papczyńskiego – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

Maryja w nauczaniu ojca Stanisława Papczyńskiego – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

Miłosierdzie Gwiazdą Przewodnią dla świata. Z myśli teologicznej ojca Stanisława Papczyńskiego – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

Ojciec Założyciel, gorliwy, wierny zakonnik miłujący życie konsekrowane – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

Tajemnica krzyża a życie chrześcijańskie. Z myśli teologicznej o. St. Papczyńskiego – Tadeusz Rogalewski, MIC

• Polish PDF

Stanisław Papczyński wobec problemów społecznych – Grażyna Karolewicz

• Polish PDF

Maria Marianorum. Problem chrystotypiczności i eklezjotypiczności maryjnego charyzmatu księży marianów – Adam Sikorski, MIC

• Polish PDF

Venerável Servo de Deus Pe. Frei Estanislau Papczyński – Basileu Pires, MIC

• Portugese PDF

Obras de Misericórdia nos escritos e na Vida do Padre Estanislau Papczyński, Fundador dos Marianos – Casimiro Krzyzanowski, MIC

• Portugese PDF

Powstanie klasztoru marianów w Goźlinie i ich działalność w parafii radwankowskiej – Mariusz Rombel

• Polish PDF

O. Stanisław Papczyński na tle swoich czasów – Maria Tarnawska

• Polish PDF

Szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia Maryi. Od ojca Stanisława do arcybiskupa Jerzego – Vaclovas Aliulis, MIC

• Polish PDF

Mód Udział w Procesie Beatyfikacyjnym o. Stanisława Papczyńskiego – Wacław Makoś, MIC

• Polish PDF
• Polish Flipbook

Bibliography of the Writings of Fr. Papczyński and Works Pertaining to His Life

• English PDF