Polska, Warszawa: o spuściznie marianów na targach książki

Twórczość o. Stanisława Papczyńskiego i historia Zgromadzenia Księży Marianów po reformie, zapoczątkowanej w 1909 r. była tematem spotkania podczas XV Targów Wydawców Katolickich 18 kwietnia w Warszawie.

Źródła Mariańskie – pod takim tytułem zostały przetłumaczone znane do dziś jedynie po łacinie dzieła o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela pierwszego polskiego zgromadzenia kleryckiego. “Mistyczna świątynia Boga”, “Pisma fundacyjne”, “Zwiastun królowej sztuk”, “Wejrzenie w głąb serca” oraz “Pisma pasyjne” ukazały się wraz z wyczerpującymi komentarzami po polsku ponad 300 lat po śmierci autora. – Umożliwia to głębsze spotkanie z bł. Stanisławem , daje możliwość poznania jego spuścizny szerszemu kręgów odbiorców – stwierdził kustosz grobu o. Papczyńskiego w Górze Kalwarii ks. Wojciech Skóra. Profesor KUL Karol Klauza, kierownik Katedry Teologii Ikony, autor komentarza “Mistycznej świątyni Boga” stwierdził, że założyciel marianów ma poważny wkład w wizualizację wiary chrześcijańskiej. Dobrze wykształconym Polakom doby staropolskiej nakreślił program życia moralnego chrześcijan, przyjmując symboliczne zrozumienie poszczególnych elementów architektonicznych świątyni.

Uczestnicy dyskusji podkreślili też, że dzieła o. Papczyńskiego podważają wiele stereotypów, dotyczących XVII-wiecznego katolicyzmu w Polsce. Nie była to wiara antyintelektualna, założyciel marianów był znakomicie wykształcony, znał nie tylko pisma Ojców Kościoła, ale także najnowsze szkoły duchowe, które powstały w Europie – karmelitańską i jezuicką.

aw / Warszawa