Polska, Ełk: relacja z uroczystości dziękczynnych

W niedzielę 30 października 2016 r. w parafii pw. NMP Królowej Apostołów w Ełku miało miejsce diecezjalne dziękczynienie za kanonizację o. Stanisława Papczyńskiego. Przygotowaniem do tej uroczystości były trzydniowe rekolekcje prowadzone przez ks. Adama Stankiewicza MIC. W sobotę wieczorem odbył się także koncert zespołu „Gospelk”.

Uroczystej Eucharystii o godz. 12.00 przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Przed Mszą św. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku, pod opieką nauczycieli – p. Elżbiety Wesołowskiej i p. Cezarego Mikiewicza, przedstawili montaż słowno-muzyczny.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości obecni byli liczni kapłani i wierni z diecezji ełckiej, marianie z różnych domów Polski, władze samorządowe, lekarze a także członkowie Trybunałów w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym na szczeblu diecezjalnym.

Nie zabrakło także mieszkańców Podegrodzia – miejscowości, w której urodził się św. Stanisław Papczyński – na czele z proboszczem ks. prał. Józefem Wałaszkiem. Ziomkowie świętego wyróżniali się bogato zdobionymi strojami ludowymi Lachów Podegrodzkich. Uroczystą liturgię ubogacał śpiew chóru parafialnego.

Homilię podczas Mszy św. wygłosił Przełożony Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, ks. Paweł Naumowicz MIC. Kaznodzieja zaakcentował, że każdy z nas został powołany do życia z miłości. Na krótko przed uroczystością Wszystkich Świętych przypomniał o tym, że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości i wspólnoty ze świętymi w niebie. Zachęcał do naśladowania postawy Zacheusza, podjęcia nawrócenia i kroczenia drogą świętości. Cytował słowa św. Stanisława Papczyńskiego uświadamiając, że każdy człowiek jest mistyczną świątynią Boga, którą należy uświęcać modlitwą i życiem sakramentalnym. Prowincjał przywoływał charakterystyczne rysy duchowości Założyciela, zwłaszcza jego maryjność oraz szczególny charyzmat w posłudze duszpasterskiej, jakim jest troska o umierających i dusze w czyśćcu cierpiące.

Na zakończenie Eucharystii ks. biskup dokonał poświęcenia ołtarza dedykowanego o. Stanisławowi Papczyńskiemu, który zawiera obraz nowego Świętego autorstwa Kazimierza Twardowskiego (dar parafii św. Jakuba Apostoła w Podegrodziu) i wizerunek św. Juana Diego autorstwa Szczepana Owsianki. W ołtarzu znajduje się również relikwiarz św. o. Stanisława ustawiony na kamieniu – tzw. otoczaku przywiezionym z brzegu rzeki Dunajec z Podegrodzia.

Oprócz ołtarza, ordynariusz diecezji ełckiej poświęcił także figurę św. Stanisława umieszczoną na frontonie kościoła, wykonaną przez Witolda Czopika. Jest ona darem Zgromadzenia Księży Marianów.

Po Mszy św. wręczono również nagrody laureatom konkursu „Naucz mnie zwyciężać, jednocześnie mi żyć pozwól Jezu”, którego celem była popularyzacja postaci świętego wśród dzieci i młodzieży. Zwieńczeniem dziękczynienia był wspólny posiłek przygotowany przez parafian.

Ks. Ryszard Sawicki