PAPIEŻ BENEDYKT XVI O NOWYM BŁOGOSŁAWIONYM:

Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w niedzielę w Castel Gandolfo Benedykt XVI pozdrowił po polsku uczestników odbywającej się w Licheniu beatyfikacji założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, ojca Stanisława Papczyńskiego.
Papież mówił do Polaków: “Dziś w Licheniu dokonuje się beatyfikacja założyciela księży marianów ojca Stanisława Papczyńskiego. Był gorącym czcicielem Niepokalanej Matki Boga, wielkim kaznodzieją i ojcem ubogich. Jednocząc się w modlitwie z uczestnikami uroczystości, Jego opiece zawierzam wszystkich, a zwłaszcza chorych i osoby w podeszłym wieku. Niech wam Bóg błogosławi”.

O beatyfikacji ojca Papczyńskiego Benedykt XVI mówił także po włosku.