Listy Przełożonego Generalnego

Rzym, 9 grudnia 2006 roku
No 232/2006

Do Księży Przełożonych i Rektorów Rezydencji
wspólnot Zgromadzenia Księży Marianów na całym świecie

Uprzejmie proszę Księży Przełożonych o publiczne odczytanie Współbraciom załączonego lisu okólnego w dniu 1 lub 2 stycznia 2007 roku, albo w innym dogodnym dla wspólnoty czasie w pierwszych dniach stycznia 2007 roku. Serdecznie też proszę Księży Przełożonych o dołożenie starań, aby w swoich wspólnotach realizowali program przygotowań do beatyfikacji naszego Założyciela, Sługi Bożego Ojca Stanisława Papczyńskiego.

Dziękuje za współpracę, serdecznie pozdrawiam i polecam się modlitewnej pamięci.

Jan M. Rokosz MIC
przełożony generalny

Rzym, 8 grudnia 2006 roku
No 231/2006

List Okólny
na rozpoczęcie roku modlitwy
o beatyfikację Ojca Stanisława Papczyńskiego
i przygotowań Zgromadzenia Księży Marianów
do beatyfikacji Założyciela

Drodzy Współbracia,

1. Pozytywna decyzja Zebrania Plenarnego Kongregacji Spraw Świętych z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie cudu za przyczyną naszego Założyciela, o. Stanisława Papczyńskiego, napawa nas wielką nadzieją na jego rychłą beatyfikację, tak bardzo przez nas oczekiwaną. Niemal 300 lat temu Sługa Boży o. Kazimierz Wyszyński napisał: Ponieważ nasz Czcigodny Ojciec Założyciel jest niezaprzeczalnie świętym, należy jak najprędzej zakrzątnąć się wokół jego procesu beatyfikacyjnego. Ojciec Kazimierz był tak głęboko przekonany o potrzebie beatyfikacji o. S. Papczyńskiego, że w proroczym natchnieniu wołał: Skoro zaledwie zaczęliśmy się starać o beatyfikację naszego Ojca, Pan Bóg tak nam błogosławi, że trzeba iść dalej, a więcej jeszcze mieć będziemy.

2. Historia pokazuje, że kiedy Zgromadzenie zabiegało o beatyfikację Ojca Założyciela doświadczało Bożego błogosławieństwa. Dzisiaj nadzieja na beatyfikację naszego Zakonodawcy jest większa niż kiedykolwiek. Chcielibyśmy z tego obfitego źródła Bożego błogosławieństwa zaczerpnąć także i my. Uczyńmy to przede wszystkim przez zjednoczenie się w modlitwie o łaskę rychłej beatyfikacji naszego Założyciela, a także przez duchowe przygotowanie się do tego wydarzenia. Beatyfikacja, kiedykolwiek nastąpi, będzie owocna tylko wtedy, gdy pozwolimy, aby ta sama moc świętości Chrystusa, którą zauważamy w życiu naszego Założyciela, objawiła się także w naszym życiu i uczyniła z nas wiernych świadków Chrystusa i Ewangelii we współczesnym świecie.

3. Dlatego gorąco zapraszam każdego marianina i wszystkie mariańskie wspólnoty do intensywnej modlitwy o rychłą beatyfikację Ojca Założyciela oraz do refleksji nad jego drogą wiary i dziedzictwem, które zostawił nam, swoim duchowym synom. Polecam, aby z dniem 1 stycznia 2007 roku przez kolejnych 12 miesięcy we wszystkich mariańskich wspólnotach na świecie był realizowany program duchowego przygotowania do beatyfikacji Ojca Założyciela, opracowany przez Komisję beatyfikacyjną. Proszę wszystkich Współbraci, zwłaszcza przełożonych, aby zwrócili szczególną uwagę na następujące praktyki:

a) Comiesięczne dni skupienia – modlitewne czuwanie połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu, z wykorzystaniem tekstów biblijnych, dokumentów Kościoła na temat życia konsekrowanego oraz pism o. Stanisława Papczyńskiego. W czasie posiłków w dni skupienia, proszę o lekturę biografii Ojca Założyciela lub opracowań na jego temat. Chodzi o to, aby każdego dnia w ciągu całego roku kilka wspólnot mariańskich na świecie, złączonych w duchowej komunii, modliło się o łaskę rychłej beatyfikacji naszego Założyciela, o dobre przygotowanie się do niej, a w końcu i nade wszystko, o owocne jej przeżycie. Każdy dom zakonny w określonym dniu miesiąca będzie mieć swój „modlitewny dyżur”. Mam świadomość, że mogą się wydarzyć sytuacje, które będą się domagały odprawienia dnia skupienia w innym czasie. Prosiłbym jednak, aby nie rezygnować z tekstów przypadających na dany miesiąc;

b) Przed wspólnym posiłkiem codzienną lekturę krótkich tekstów o. Stanisława Papczyńskiego o życiu zakonnym, skierowanych do marianów. Wsłuchajmy się w słowa Ojca Założyciela, który będzie mówił do nas tak podczas wspólnej lektury przy stole, jak i podczas osobistej medytacji;

c) Czytanie duchowe z wykorzystaniem dostępnych materiałów na temat naszego Zakonodawcy, naszej duchowości i historii, zwłaszcza tekstów Sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego, reformatora Zgromadzenia, oraz błogosławionego Jerzego Matulewicza-Matulaitisa, odnowiciela dzieła o. S. Papczyńskiego.

5. Każdy marianin i każda wspólnota otrzyma wkrótce, najpóźniej do końca stycznia przyszłego roku, zbiór materiałów w formie książki pt. Abyście nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej, do wykorzystania w roku przygotowań do beatyfikacji. W tej publikacji znajdą się m.in. materiały na comiesięczne dni skupienia i wybór myśli Ojca Papczyńskiego o życiu zakonnym, o których wspomniałem wyżej. Publikacja ta została przygotowana przez ks. Andrzeja Pakułę we współpracy z Komisją beatyfikacyjną, której z wielkim oddaniem i kompetencją przewodniczy. Księdzu A. Pakule oraz wszystkim członkom Komisji reprezentującym mariańskie wspólnoty z całego świata składam serdeczne podziękowanie. Z ogromną radością i wdzięcznością odbieram ich zaangażowanie i twórczą pracę.

6. Zanim, współbracia otrzymają tę książkę, wraz z niniejszym listem przesyłam materiały na dzień skupienia oraz lekturę przy stole na styczeń, abyśmy we wszystkich wspólnotach na świecie mogli rozpocząć modlitwę i refleksję z początkiem nowego roku. Materiały te, pisma Ojca Papczyńskiego i inne opracowania na jego temat, będą wkrótce dostępne na stronie internetowej: www.stanislawpapczynski.org.

7. Ufam, że realizacja zaproponowanego programu pomoże nam nie tylko dobrze przygotować się do beatyfikacji, ale także odnowi i ożywi łaskę naszego powołania zakonnego i mariańskiego. Świętość naszego Założyciela jest nie tyle powodem do naszej chluby, ile przede wszystkim wezwaniem do osobistego nawrócenia, odnalezienia źródeł naszego charyzmatu oraz kroczenia pewnym krokiem wąską drogą, która prowadzi do życia wiecznego. Wierzę, że to nasze wspólne dzieło modlitwy i refleksji pogłębi również jedność marianów na cały świecie, czyniąc nas czytelnym znakiem w służbie Chrystusowi i Kościołowi pod przewodnictwem naszej Niepokalanej Matki, Maryi.

Jan M. Rokosz MIC
przełożony generalny