List okólny Przełożonego Generalnego o bezpośrednim przygotowaniu Zgromadzenia Księży Marianów do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stanisława Papczyńskiego

Prot. n. 319/2007

Rzym, dnia 27 sierpnia 2007

Drodzy Bracia,

Beatyfikacja Ojca Stanisława Papczyńskiego już za kilkanaście dni! Prawie od roku, duchowo i organizacyjnie, przygotowujemy się do jednego z największych wydarzeń w dziejach naszego Zgromadzenia. Przeżywamy dni skupienia inspirowane myślami naszego Założyciela, czytamy jego teksty, studiujemy historię jego życia, rozpoznajemy charyzmat, jakim żył i jaki nam przekazał, piszemy artykuły, nagrywamy audycje, filmy, głosimy kazania…etc. Chcemy sami lepiej go poznać, pokochać i naśladować, czyli na nowo go przyjąć jak też ukazać całemu Kościołowi. Wielu współbraci, zwłaszcza z Prowincji Opatrzności Bożej, całym sercem angażuje się w organizacyjne przygotowanie uroczystości. Pragniemy, aby przebiegły one sprawnie, pięknie i godnie, ale przede wszystkim, aby przyniosły owoce, które Bóg dla nas zamierzył.

W tym bardzo szczególnym okresie, jaki przeżywamy, zapraszam wszystkie wspólnoty i każdego indywidualnie do zjednoczenia się we wspólnej modlitwie. Proszę, aby we wszystkich wspólnotach na świecie odprawić nowennę o Boże błogosławieństwo dla przebiegu uroczystości beatyfikacyjnych i błogosławione jej owoce dla Kościoła, Zgromadzenia i każdego z nas. Nowennę najlepiej odprawić w dniach 7 – 15 września.

Św. Augustyn tak pisał: Mogłoby nas dziwić, dlaczego zachęca nas do modlitwy Ten, który zna nasze prośby, zanim Go poprosimy chce przez modlitwę ożywić nasze pragnienie, abyśmy umieli przyjąć to, co nam dać zamierzył. Dlatego mówi nam Pismo: „Rozszerzcie wasze serca”.  Ten wielki dar, którego „oko nie widziało”, bo nie ma barwy, „ani ucho nie słyszało” bo nie jest dźwiękiem przyjmujemy tym skuteczniej, im mocniejsza będzie nasza wiara, silniejsza nasza nadzieja, gorętsze pragnienie (List do Proby, nr 130).

Niech modlitwa „rozszerzy” nasze serca, aby wypełnione łaskami tego wydarzenia zapłonęły miłością do Boga i bliźniego oraz wiernością powołaniu. Do Nowenny dodajemy prośbę o przywrócenie zdrowia dla ks. Marka Garrow. W jego osobie widzimy też wszystkich chorych współbraci, którzy cierpieniem, przyjętym z wiarą i z poddaniem się woli Bożej, budują świętość Kościoła i Zgromadzenia.

Pragnę też poinformować, że jako pamiątkę beatyfikacji Ojca Założyciela, każdy marianin otrzyma, za pośrednictwem przełożonego swej prowincji lub wikariatu, koronkę 10 cnót NMP wraz z tekstem modlitwy odmawianej przez pierwszych marianów i jej duchowym przesłaniem.
Dzięki amerykańskiej prowincji NMP Matki Miłosierdzia zostały też wydrukowane obrazki – pamiątki z beatyfikacji we wszystkich językach używanych obecnie w Zgromadzeniu. Przełożeni z poszczególnych krajów będą mogli zabrać te materiały dla wszystkich współbraci i dla tych wiernych, którzy przybyli na beatyfikację. Od br. Andrzeja Mączyńskiego można będzie otrzymać CD z ich wersjami elektronicznymi. W ten sposób można je będzie wydrukować w większych nakładach w poszczególnych krajach.

Materiały w języku polskim są przygotowane staraniem prowincji Opatrzności Bożej. Na szczególną uwagę zasługuje wydanie wszystkich dzieł Ojca Papczyńskiego w języku polskim. Po raz pierwszy w historii zostaną wydane wszystkie dzieła naszego Założyciela w języku nowożytnym. Inną ważną publikacją jest zbiór materiałów teologiczno-duszpasterskich na temat naszego Założyciela pt. „Mąż Boży” w języku polskim.

Z myślą o naszych świeckich współpracownikach oraz wiernych powierzonej duszpasterskiej trosce marianów zostało przygotowane okolicznościowe przesłanie, które podobnie jak nowenna, jest dostępne na stronie internetowej www.stanislawpapczynski.org w języku polskim, angielskim i portugalskim. Duszpasterze mogą ogłosić wiernym, iż na tej stronie znajdują się materiały o naszym Założycielu do nich adresowane.  

Domy zakonne i parafie mogą kierować prośby o relikwie „Ex ossibus” do postulatora generalnego ks. Wojciecha Skóry. Poszczególni marianie jak i czciciele Ojca Papczyńskiego mogą otrzymać relikwie „Ex habitu”.

Do listu dołączam program uroczystości beatyfikacyjnych. Cieszę się, że wielu współbraci z całego świata zgłosiło swój udział w uroczystościach. Buduje świadectwo tych, którzy postarali się o zastępstwa w swoich parafiach, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Choć z wielu powodów, nie dla wszystkich jest możliwy przyjazd do Lichenia, to w tych szczególnych dniach wszyscy będziemy duchowo zjednoczeni.

Chcę zwrócić szczególną uwagę współbraci, oprócz samej mszy świętej beatyfikacyjnej, na jutrznię w niedzielę pod przewodnictwem ks. kard. Franca Rodé, prefekta Kongregacji Życia Zakonnego oraz na dziękczynną adorację Najświętszego Sakramentu, wieczorem, po uroczystości beatyfikacyjnej. W poniedziałek, dokładnie w rocznicę śmierci naszego Założyciela przy jego grobie będzie mieć miejsce msza święta dziękczynna Zgromadzenia Księży Marianów za dar beatyfikacji pod przewodnictwem Prefekta Kongregacji.

Niech Maria Niepokalana będzie z nami w tym ostatnim, bezpośrednim okresie przygotowania do beatyfikacji oraz podczas uroczystości beatyfikacyjnych o pobeatyfikacyjnych. Niech klimat prawdziwej radości i wdzięczności, który wypełnił Jej serce wyrażony w „Magnificat”, będzie naszym udziałem.

ks. Jan M. Rokosz MIC
Przełożony Generalny