Kalendarium procesu beatyfikacyjnego

1705 – o. Mansueto Leporini OFM pisze pierwszą biografię o. Stanisława Papczyńskiego, Życie Założyciela

1751 – o. Kazimierz Wyszyński jako prokurator zgromadzenia udaje się do Rzymu i tam podejmuje pierwsze kroki zmierzające do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego o. Papczyńskiego. Nawiązuje kontakt z adwokatem Alegianim, który daje mu instrukcje, jak prowadzić proces; przygotowują też obaj projekt interrogatoriów i artykułów procesu

1754 – o. Wyszyński pisze Życiorys o. Stanisława Papczyńskiego

1767 – dnia 1 stycznia generał zakonu mariańskiego Jacek Wasilewski mianuje o. Ludwika Zapałkowicza prokuratorem do prowadzenia sprawy

1767 – dnia 9 kwietnia bp Teodor Czartoryski deleguje bp. Józefa Załuskiego do prowadzenia procesu, dając mu do pomocy dwóch sędziów i promotora fiskalnego

1767 – dnia 10 czerwca w Warszawie I sesja Poznańskiego Informacyjnego Procesu Beatyfikacyjnego o. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego

1767 – dnia 26 września następuje przerwanie procesu z powodu uwięzienia przez Moskali bp. Józefa Załuskiego, przewodniczącego trybunału

1768 – dnia 1 stycznia nominacja nowego przewodniczącego trybunału Antoniego Okęckiego i kontynuacja procesu

1769 – dnia 4 października zakończenie procesu, przesłanie akt do kongregacji rzymskiej

1772 – opracowanie przez adwokata Informatio i Summarum

1775 – Animadversiones Fidei Promotoris (zarzuty Promotora Wiary)

1775 – dnia 15 lipca Kongregacja Rytów wydaje dekret aprobujący pisma o. Papczyńskiego

1775 – odpowiedzi adwokata Alegiani na zarzuty Promotora Wiary, które jednak okazały się niewystarczające

1952 – mianowanie postulatora przez Kapitułę Generalną Marianów

1977 – opublikowanie w Rzymie nowego opracowania pt. Stanislai a Iesu Maria Papczyński etc, Positio super introductione causa

1977 – dnia 23 listopada opublikowanie Relatio et vota z posiedzenia konsultorów-historyków

1990 – opublikowanie dodatkowych informacji i wyjaśnień pt. Informatio

1990 – dnia 8 października orzeczenie Kongregacji do Spraw Świętych dotyczące prawidłowości prowadzonego w XVIII w. procesu

1991 – dnia 22 stycznia opublikowanie Relatio et vota z zebrania konsultorów-teologów

1991 – opublikowanie dodatkowych wyjaśnień Explicationes ad adnotationes Congressus Peculiaris super Virtutibus dies 22 ianuarii habiti

1992 – dnia 13 czerwca Ojciec Święty Jan Paweł II upoważnił Kongregację Spraw Świętych do ogłoszenia Aktu heroiczności cnót Ojca Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego

2006 – dnia 16 grudnia Ojciec Święty Benedykt XVI upoważnił Kongregację Spraw Świętych do ogłoszenia dekretu o cudzie za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów