Santo Estanislao de Jesús y María Papczyński
English Polski Deutsch Español Françias Italiano Português

His Life by

Kazimierz Wyszyński, OIC

Stefan Sydry, MIC

Casimir Krzyżanowski, MIC

Tadeusz Górski MIC

Tadeusz Rogalewski, MIC

Wojciech Skóra, MIC

Kalendarium of Fr. Papczyński's Life