Dostępne materiały

“Stanislaus Papczyński (1631-1701)”

   autor – ks. Tadeusz Rogalewski MIC

Niezwykle przenikliwie i z wyczuciem autor prześledził życie o. Papczyńskiego od chwili otrzymania przez niego wezwania do założenia Zakonu Marianów, aż po jego śmierć w opinii świętości i pośmiertną sławę.

Kod LMPw języku angielskim lub polskim, kolorowe ilustracje,
miękka okładka, 98 str.
$12.50 plus przesyłka (w dolarach USA)

“The Mystical Temple of God”

   autor – o. Stanisław Papczyński

Przetłumaczone z łaciny jedno z najsłynni ejszych dzieł o. Papczyńskiego, szczególnie skierowane do świeckiego odbiorcy.

Kod MTGtylko w języku angielskim, miękka okładka, 137 str.
$11.60 plus przesyłka (w dolarach USA)

„Duchowe wskazania”

   autor – o. Stanisław Papczyński

Wybór myśli o. Papczyńskiego przeznaczony przede wszystkim dla świeckich czytelników, pragnących pogłębić swoją duchowość czerpiąc z literackiej spuścizny Założyciela marianów.

Twarda okładka, 128 str.

Książkę można nabyć jedynie w Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” w Licheniu:

Centrum Formacji Maryjnej
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary
tel. (063) 270 77 20
[email protected]

“Stanislaus of Jesus Mary Papczyński: Graces Received”

   pod red. br. Andrzeja R. Mączyńskiego MIC

Nagranie dźwiękowe wybranych relacji z łask otrzymanych za wstawiennictwem o. Papczyńskiego z podkładem muzycznym.

Kod SJCDtylko w języku angielskim, płyta CD, czas trwania ok. 50 min.
$9.95 plus przesyłka (w dolarach USA).

“Pisma Zebrane”

   Andrzej Pakuła MIC (red.)

Pisma zebrane bł. Stanisława Papczyńskiego są zbiorem wszystkich dostępnych dzieł założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, przetłumaczonych z łaciny na język polski przez zespół tłumaczy. Jako pierwsza zamieszczona jest Reguła życia – dzieło najbardziej reprezentatywne dla duchowości o. Papczyńskiego i Zgromadzenia Marianów. Następne pisma ułożone są według objętości, od najobszerniejszych do najkrótszych. Każde z nich zostało opatrzone wprowadzeniem uwzględniającym charakter, okoliczności powstania i znaczenie utworu, do większości została dołączona bibliografia. Książka została uzupełniona kalendarzem życia i chronologicznym wykazem istniejących i zaginionych pism bł. o. Stanisława Papczyńskiego oraz ogólnym indeksem rzeczowym i biblijnym.

Format 120 x 170mm • oprawa twarda • s. 1584

“Żywot Stanisława Papczyńskiego”

   Autor – Tadeusz Rogalewski MIC

Barwnie opisana historia życia górala spod Nowego Sącza, który uczył się w najlepszych kolegiach jezuickich, był spowiednikiem króla Jana III Sobieskiego, próbował reformować zakon pijarów, aż wreszcie, idąc za głosem powołania do służby Niepokalanej, założył Zgromadzenie Księży Marianów.

Format 115 x 195mm • oprawa miękka • s. 164

“Historical Writings of Blessed Stanislaus Papczyński”

   Tłum. Kazimierz Krzyżanowski MIC

Ułożony chronologicznie i opatrzony krótkim wprowadzeniem zbór utworów, listów i dokumentów Założyciela związanych z jego życiem zakonnym i działaniem, najpierw we wspólnocie pijarów, a następnie w założonym przez siebie Zgromadzeniu Księży Marianów.

Format 223mm x 131mm • oprawa miękka • s. 132 • kod HWOP • cena $14.95

“Blessed Stanislaus Papczyński, A Holy Man for Our Time”

   Rafał Zalewski MIC
   Wiesław Śpiewak

Krótka biografia opatrzona kolorowymi zdjęciami, wybór myśli o. Stanisława oraz nowenna i litania do Błogosławionego.

Format 117mm x 165mm • oprawa miękka • s. 48 z kolorową sekcją • kod LOBS • cena $5.95

“Theological Foundations of the Christian Life in the Teaching of the Founder and the Renovator of the Congregation of Marians”

   Tadeusz Rogalewski, MIC
   tłum. Paul i Ewa St. Jean

Książka przybliża nas do Boga i wskazuje drogę dalszego rozwoju naszej zażyłości z Panem, kładąc akcent na rolę odgrywaną w tym przez Najświętszą Maryję Pannę, zwłaszcza w Jej misterium Niepokalanego Poczęcia. Poznajemy poglądy Założyciela i Odnowiciela na pełne nadziei życie chrześcijańskie otwierające realia teraźniejszości na perspektywę eschatologiczną.

Format 146mm x 224mm • oprawa miękka • s. 276 • kod SFR • cena $10.00

“Błogosławiony o. Stanisław
Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów”

Książeczka jest pamiątką z uroczystości beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego, Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, która odbyła się 16 września 2007 roku w Sanktuarium maryjnym w Licheniu Starym.

Format 4″ x 6″ • oprawa twarda • s. 120 • cena 3 USD plus przesyłka

Medaliki

Z tej okazji firma Vit-Verit z Częstochowy, na zamówienie wicepostulatora mariańskich spraw kanonizacyjnych w Ameryce Płn. i Azji – br. Andrzeja Mączyńskiego MIC, wybiła srebrne medaliki z wizerunkiem o. Stanisława. Założyciel marianów widnieje na awersie medalika z krzyżem w ręku. Napis w otoku brzmi: Beatus Stanislaus Papczyński Marianorum ab Immac. Conceptione B.V.M. Fundator 1631-1701. Na rewersie natomiast w sposób symboliczny przedstawione zostały dusze czyśćcowe – co podkreślać ma jeden z zasadniczych elementów duchowości Błogosławionego oraz wspólnoty, którą powołał do istnienia. Napis w otoku stanowią słowa o. Stanisława skierowane do jego duchowych synów: Orate Fratres pro Defunctis. Według wiedzy, którą dysponujemy, są te pierwsze w historii Zgromadzenia medaliki z wizerunkiem bł. Ojca Założyciela.

Cena jednego medalika, wykonanego ze standardowego srebra wynosi cena 25 USD plus przesyłka. Istnieje także możliwość zamówienia takiego medalika wykonanego ze złota. W tym celu należy uprzednio porozumieć się z administratorem strony internetowej.

Plakat do Oprawy w Ramę

Wysyłany nieodpłatnie

28 cm x 35.5 cm / 11 inch x 14 inch
42 cm x 53.5 cm / 16.5 inch x 21 inch
56 cm x 71 cm / 22 inch x 28 inch

Aby złożyć zamówienie prosimy skontaktować się z administratorem strony internetowej. Pisać do nas można w języku: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim lub rosyjskim.

Polecamy także następne pozycje wydane przez PROMIC
(zamówienia prosimy składać pod adresem: www.wydawnictwo.pl)

Mistyczna Świątynia Boga

bł. Stanisław Papczyński
Andrzej Pakuła MIC, Kazimierz Pek MIC (red. naukowa)
tłum. Wacław Makoś MIC
„Źródła mariańskie”, tom 1

Krytyczne wydanie Mistycznej świątyni Boga jest pierwszym tomem edycji poszczególnych dzieł Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, bł. Stanisława Papczyńskiego, które ukazywać się będą kolejno, w celu przybliżenia i głębszego zrozumienia skarbnicy duchowości mariańskiej wszystkim zainteresowanym.

Format 162 x 235mm • oprawa twarda • s. 224 • cena 20,00 zł

Pisma Fundacyjne

bł. Stanisław Papczyński
tłum. Kazimierz Krzyżanowski MIC
„Źródła mariańskie”, tom 2

Krytyczne wydanie pism Założyciela związane z fundacją Zgromadzenia Księży Marianów. Obszerne wprowadzenie napisali Andrzej Pakuła MIC i prof. Julian Kałowski MIC z UKSW. Z zamieszczonych w tym tomie tekstów wyłania się nie tylko perspektywa historyczno-prawna, ale także wielowymiarowość motywacji i działań bł. Stanisława Papczyńskiego. Prezentowane dokumenty zostały podane w porządku chronologicznym.

Format 162 x 235mm • oprawa twarda • s. 196 • cena 17,00 zł

Cuda I Łaski Za Przyczyną Błogosławionego Stanisława Papczyńskiego

Jan Kosmowski MIC, Wojciech Skóra MIC (wybór i oprac.)

Cuda i łaski stanowią tylko wybór z liczonego w tysiącach zbioru listów i zeznań o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem bł. Stanisława Papczyńskiego. Wiele z nich opublikowano w roku 1997 oraz 2002 staraniem wicepostulatorów procesu kanonizacyjnego oraz Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Polsce. Obecne wydanie zostało uzupełnione o listy z USA oraz o opis cudu, który stał się podstawą do beatyfikacji założyciela Zgromadzenia Księży Marianów.

Format 110 x 180mm • oprawa miękka • s. 216 • cena 10,00 zł

Zwiastun Królowej Sztuk
czyli kształcenie adeptów kunsztownego przemawiania, autorstwa Stanisława od Jezusa i Maryi ze Szkół Pobożnych

bł. Stanisław Papczyński
tłum. Kazimierz Krzyżanowski MIC
„Źródła mariańskie”, tom 3

Zwiastun królowej sztuk — obszerny podręcznik retoryki – po raz pierwszy został wydany w języku łacińskim w Warszawie (1663 r.) u drukarza królewskiego Elerta. Niniejsze wydanie krytyczne zawiera pierwszy polski przekład tego dzieła. Wprowadzeniem opatrzył je prof. Janusz Drob z KUL.

Format 162 x 235mm • oprawa twarda • s. 384 • cena 29,00 zł

Wejrzenie w Głąb Serca

bł. Stanisław Papczyński
tłum. Wacław Makoś MIC
„Źródła mariańskie”, tom 4

Zbiór rozmyślań na niedziele, święta, tematycznych oraz na poszczególne dni tygodnia. Autor zachęca czytelnika, aby spotykał Boga w głębi swego serca, a kontemplując Go z wiarą i miłością, w Jego świetle patrzył na samego siebie. Oryginał łaciński dzieła nie zachował się do naszych czasów, niniejszy przekład powstał na podstawie kopii z 1773 roku.

Format 162 x 235mm • oprawa twarda • s. 164 • cena 31,00 zł

Pisma Pasyjne

bł. Stanisław Papczyński
tłum. Ryszard Roman Piętka MIC
„Źródła mariańskie”, tom 5

Tom zawiera dwa zbiory kazań pasyjnych: Ukrzyżowany Mówca i Chrystus cierpiący. Dzieła te stawiają autora w rzędzie wybitnych mówców kościelnych drugiej połowy XVII stulecia, cenionych za życia i … zapomnianych po śmierci. Każde z dzieł składa się z siedmiu rozważań (dyskursów), najprawdopodobniej powstałych wcześniej jako kazania wielkopostne.

Format 162 x 235mm • oprawa twarda • s. 192 • cena 29,00 zł