Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Podegrodzie—chrzcielnica z 1409 r., przy której został ochrzczony 18 maja 1631 roku Jan Papczyński, znany później jako o. Stanisław od Jezusa i Maryi.