Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Franciszek Pignatelli CR – włoski kardynał żyjący w latach 1652-1734. Pełnił on funkcję Nuncjusza Apostolskiego w Polsce od marca 1700 do lutego 1703, kiedy to został arcybiskupem Neapolu. Pochodził z wicekrólestwa Neapolu. W 1665 wstąpił do zakonu teatynów. W 1684 dzięki rekomendacji króla Hiszpanii Karola II został arcybiskupem Tarentu. Był krewnym papieża Innocentego XII (1691-1700), jednak nominację kardynalską otrzymał dopiero od jego następcy Klemensa XI w grudniu 1703. Początkowo był kardynałem-prezbiterem tytułu SS. Pietro e Marcellino, ale w 1719 uzyskał promocję do rangi kardynała-biskupa Sabiny, a następnie Frascati i Porto e Santa Rufina, pozostając jednocześnie arcybiskupem Neapolu. Uczestniczył w konklawe z 1721, 1724 i 1730 roku. Dziekan kolegium kardynalskiego po 12 czerwca 1726. Zmarł w Neapolu w wieku 82 lat i został pochowany w neapolitańskim kościele teatynów. To na jego ręce, jako przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w Polsce, bł. o. Stanisław Papczyński złożył uroczyste śluby zakonne na Regułę dziesięciu cnót NMP. Akt ten miał miejsce dnia 6 czerwca 1701 roku w Warszawie. Błogosławiony Stanisław Papczyński był nie tylko pierwszym marianinem, ale takżem pierwszym w historii Kościoła zakonnikiem, który złożył śluby na Regułę dziesięciu cnót NMP dostosowaną do zakonów męskich.