Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Bp Stefan Wierzbowski (1616-1687), wielki przyjaciel o. Papczyńskiego i marianów, który przyczynił się do ich osiedlenia w Górze Kalwarii.