Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Góra Kalwaria: kościół Wieczerzy Pańskiej—sarkofag z 1766 r. wg projektu Jakuba Fontany. Wewnątrz spoczywa trumna kryjąca doczesne szczątki o. Papczyńskiego. Powyżej sarkofagu widnieje płaskorzeźba z 2003 roku autorstwa Witolda Czopowika.