Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Wnętrze kościoła Wieczerzy Pańskiej w Górze Kalwarii z sarkofagiem o. Papczyńskiego.