Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Goźlin—ołtarz główny w kościele z obrazem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.