Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Podegrodzie—widok na kościół parafialny i wioskę, w której urodził się i przeżył swoje najmłodsze lata o. Stanisław Papczyński.