Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Góra Kalwaria—obraz Matki Boskiej z XVII w. Ufundowany przez bp. Stefana Wierzbowskiego.