Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Góra Kalwaria—obraz Oka Opatrzności Bożej namalowany w 1750 r.