Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Góra Kalwaria—kościół na Górce „U Piłata" z 1668 r., w którego krypcie spoczywają śmiertelne szczątki bp. Stefana Wierzbowskiego.