Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Góra Kalwaria—Wieczernik, figura o. Papczyńskiego dłuta Andrzeja Kossa 1984-1985.