Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Mariański kościół Wieczerzy Pańskiej, w Górze Kalwarii koło Warszawy z 1677 r. - miejsce wiecznego spoczynku o. Papczyńskiego.