Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

WYBIERZ ZDJĘCIE

Ludzie i miejsca zwi?zane ze Stanis?awem Papczy?skim

Podegrodzie—kapliczka z wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego na terenie należącym dawniej do rodziny o. Papczyńskiego.